Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Personálne obsadenie Ústavu verejného zdravotníctva

Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH., vedúca Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK

Prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc., zástupkyňa pre pedagogickú činnosť 

Prof. MUDr. Tibor Baška, PhD., zástupca pre vedecko-výskumnú činnosť

doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH.

Mgr. Róbert Čecho, PhD.

Ing. Stanislav Kuka, PhD.

Mgr. Eva Malobická, PhD.

Mgr. et Mgr. Martin Novák, PhD.

Mgr. Miroslava Sovičová, PhD.

Mgr. Eliška Štefanová, PhD.

Mgr. Mária Tatarková, PhD.

PhDr. Romana Ulbrichtová, PhD.

PhDr. Marta Tkáčová, PhD.

Mgr. Jana Zibolenová, PhD.

RNDr. Mária Marušiaková, PhD., MPH, lektorka

MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPH, lektor

 

Ostatní pracovníci:

Bc. Katarína Lamošová, Jana Mahútová, Ingrid Prachárová, Jarmila Svitačová, Mgr. Radka Štefanidesová

 

Denní doktorandi:

MUDr. Peter Vyšehradský, PhDr. Dominika Čecho

 


Podrobné údaje o zamestnancoch (pracovné zaradenie, kontakt, publikačná činnosť)

Ingrid Prachárová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 608
41608
http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=uvzd

Mgr. Miroslava Sovičová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
043/2633 593
41593

Jarmila Svitačová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
pomocník a upratovač, i. n.
043/2633 604
41604

Mgr. Radka Štefanidesová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 608
41608

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 628
41628

Mgr. Mária Tatarková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 593
41593

PhDr. Marta Tkáčová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 634
41634

PhDr. Romana Ulbrichtová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
41617

MUDr. Tibor Záborský, MPH., PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
lektor vysokej školy
1 [2] 3