Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

doc. Mgr. Tatiana Burjanivová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav molekulovej biológie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 658

doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav molekulovej biológie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 803

Margaréta Portelekyová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav molekulovej biológie
pomocník a upratovač v kancelárii

Andrea Vaňochová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav molekulovej biológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 658
[1]