Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zahraničné a medzinárodné výskumné projekty - Klinické a/alebo terapeutické štúdie

EORTC protocol No. 20892: Prospective controlled trial in clinical stages I-II supradiaphragmatic Hodgkin´s disease (Trial H9)

ÚPA JLF UK a MFN je kooperujúcim pracoviskom – diagnostickým centrom pre celú SR

Zodpovedný: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

 

EORTC protocol No. 20981: Chimeric anti-CD20 monoclonal antibody (MabThera) in remission induction and maintenance treatment of relapsed follicular non-Hodgkin´s lymphoma: a phase III randomized clinical trial – Intergroup collaborative group (EORTC, Hovon, ALLG, NCIC, BNLI, SAKK, SA-NLG-CTG)

ÚPA JLF UK a MFN je kooperujúcim pracoviskom – diagnostickým centrom pre celú SR

Zodpovedný: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

 

Medzinárodná diagnostická a terapeutická štúdia International Society of Pediatric Oncology – Childhood Liver Tumours Strategy Group: SIOPEL 3. and SIOPEL 4.: Liver Tumour Studies: Hepatoblastoma and Hepatocellular Carcinoma

ÚPA JLF UK a MFN je kooperujúcim pracoviskom – diagnostickým centrom pre celú SR

Zodpovedný: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.