Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Projekty Ministerstva zdravotníctva SR

 

Projekt 2005/12-MFN-04

Chronická lymfocytová leukémia B-pôvodu: identifikácia diagnostických, prognostických a prediktívnych faktorov ochorenia metódami morfologickej, fenotypovej a genotypovej analýzy

projekt riešený v rokoch 2006-2008

Zodp. riešiteľ: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

 

Projekt MZ SR č. 269/2007

Diagnostické rozpoznanie prekanceromatóznych stavov a paraneoplastických prejavov kože a identifikácia nových prediktívnych markerov

Zodp. riešiteľ: doc. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.