Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zahraničné a medzinárodné výskumné projekty - Garancia projektov

Projekt Národného programu výskumu II – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (VSMSMT6NPV2) – program Zdravý a kvalitní život (2b).

Tématická oblast: Genomika a proteomika diferenciace buněk u onkologických chorob (2B-2-6)

Názov projektu: Genomické a proteomické profilování nádorové buňky v identifikaci nových terapeutických cílú, diagnostických, prognostických a prediktivních markerú.

Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. je vyžiadaným garantom projektu