Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kompletný zoznam

Vedenie kliniky

Prednosta

    Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO

Zástupca prednostu (zdravotná starostlivosť)

    prim. MUDr. Jozef Michalik, PhD.

Zástupca prednostu (pedagogická činnosť)

    Doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO

Zástupca prednostu (vedecko-výskumná činnosť)

    Doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

Vrchná sestra

    Mgr. Mária Kurhajcová

Staničná sestra

    Věnceslava Šimšíková

Sekretariát kliniky

    Petra Ilovská - MD

    Mgr. Michaela Veterníková

    Ing. Anna Ballová

Učitelia kliniky - zamestnanci JLF UK

    Prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.

    Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO

    Doc. MUDr. Božena Piťhová, CSc.

    Doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO

    Doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

    Doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.

    MUDr. Monika Turčanová Koprušáková, PhD.

    MUDr. Milan Grofik, PhD.

    MUDr. Lucia Babálová - denná forma doktorandského štúdia

    MUDr. Jana Ballová - denná forma doktorandského štúdia

    MUDr. Róbert Ružinák - denná forma doktorandského štúdia

Lekári kliniky - zamestnanci UNM

    prim. MUDr. Jozef Michalik, PhD.

    MUDr. Jana Dluhá, PhD.

    MUDr. Babeta Hofericová

    MUDr. Natália Jankovičová

    MUDr. Klaudia Kalmárová, PhD.

    MUDr. Ján Necpál - externý zamestnanec

    PhDr. Ján Grossmann

    MUDr. Patrik Kašovič

    MUDr. Marek Tarčák

    MUDr. Jana Zeleňáková

    MUDr. Kristián Šveda

Sestry - špecializácia PŠŠ

    Věnceslava Šimšíková

    Tatiana Kočišová

    Monika Šímová

    Andrea Kapustová

    Renáta Kováčová

    Martina Košútová

    Jarmila Orčová

Sestry - vysokoškolsky vzdelané

    Mgr. Lenka Grajciarová

    Mgr. Vlasta Grofiková - špecializácia v odbore

    Mgr. Mária Kurhajcová

    Mgr. Mária Kaštierová

    Mgr. Ivan Medek

    Bc. Jana Vrábľová

    Bc. Ľubomíra Brezinová - MD

    Bc. Lenka Fedáková - MD

    Bc. Martina Petrášová

    Bc. Silvia Rusnáková

    Bc. Monika Smičková

    Bc. Martina Tomčíková - MD

Diplomované sestry (VOV)

    Ľubica Hrončová

    Oľga Komárová

    Miroslava Thomková - špecializácia v odbore

    Jozefína Králiková

Sestry

    Beáta Cibereová

    Miriam Čurgaliová - MD

    Ingrid Kapustová

    Katarína Vašková

    Katarína Hrnčiarová - špecializácia v odbore

    Zuzana Ledajová

Zdravotnícky asistent

    Dana Budiská

    Jana Janotová

    Monika Minarčicová

    Mária Husáriková

Sanitári

    Stanislav Babík

    Elena Botošová

    Mária Kubičinová

    Iveta Misárová

    Vladimír Bušfy