Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. MUDr. Oto Osina, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/4132 836
VoIP
41756
Poznámka
043/4203817
Publikačná činnosť

MUDr. Gabriela Hubená, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Alena Košťaliková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie
sekretárka, sekretár
Telefón
043/4132 836
VoIP
41715
Poznámka
043/4203817