Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

MUDr. Gabriela Hubená, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika prac.lekárstva a toxikol.
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Alena Košťaliková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika prac.lekárstva a toxikol.
sekretárka, sekretár
043/4132 836
41715
043/4203817

MUDr. Juliana Prindešová Bušíková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika prac.lekárstva a toxikol.
odborný asistent vysokej školy, univerzi
[1]