Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Staff

doc. MUDr. Oto Osina, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
043/4132 836
VoIP
41756
Note
043/4203817
Publications

MUDr. Gabriela Hubená, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Alena Košťaliková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie
sekretárka, sekretár
Telephone
043/4132 836
VoIP
41715
Note
043/4203817