Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej tuberkul. a respir.chorô
odborný asistent vysokej školy, univerzi
052/4412 111
Fax: 052/4422086
[1]