Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
052/4412 111
Poznámka
Fax: 052/4422086
Publikačná činnosť