Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Staff

MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
052/4412 111
Note
Fax: 052/4422086
Publications