Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

MUDr. Miloš Kňazeje, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Juraj Krivuš, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Pavel Makovický, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Martin Migra, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Michal Mokáň, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
0904 602 632

doc. MUDr. Milan Ochodnický, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4220 261
043/4203815

doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
docent vysokej školy, univerzity
043/4220 261
41758
043/4203570

MUDr. Ivana Ságová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. MUDr. Matej Samoš, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný

MUDr. Matej Stančík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
1 [2] 3