Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

PODMIENKY UDELENIA KREDITU PRE 5. ROČ.

 

1.  POVINNÁ ÚČASŤ NA 12 PRAKTICKÝCH CVIČENIACH

a)  Každý študent je povinný zúčastniť sa praktického cvičenia VÝLUČNE v deň určený v rozvrhu podľa jeho študijnej skupiny, v ktorej sa nachádza. V prípade potreby študenta zúčastniť sa na praktickom cvičení mimo určeného dňa, môže absolvovať praktické cvičenie, ale len po predchádzajúcej dohode a schválení pedagógom v deň konania praktického cvičenia.

b) Študent je POVINNÝ OVLÁDAŤ TÉMU A PROBLEMATIKU AKTUÁLNEHO PRAKTICKÉHO CVIČENIA, jeho vedomosti môžu byť overené ústne alebo písomne na začiatku cvičenia.

c)  2 a viac NEÚČASTÍ MUSÍ BYŤ OSPRAVEDLNENÝCH POČAS ZÁPOČTOVÉHO - 14. TÝŽDŇA

 

2.   ÚSPEŠNÉ ABSOLVOVANIE 2 TESTOV

a) Testy pozostávajú z 10 otázok s jednou správnou odpoveďou.

b) Testovanie bude prebiehať v určený termín.

 

Výsledky z dvoch testov

Správne odpovede

Známka 

20 - 19

A

18 - 17

B

16 - 15

C

14 - 13

D

12 - 11

E

 


Všeobecné lekárstvo

 


Zubné lekárstvo
 

 


Ošetrovateľstvo II. ročník

 


Odporúčaná literatúra