Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Postgraduálne štúdium

Počet doktorandov:

* 19 (14 externých, 2 interní)

* 5 ukončených v ostatných 2 rokoch

Interní doktorandi:

MUDr. Renáta Michalová

MUDr. Matej Vnučák