Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/4220 261
VoIP
41746
Poznámka
043/4203485
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Margita Belicová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/4203 199
Poznámka
043/4203785
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/4220 261
VoIP
41200
Poznámka
41199,41198,41763,043/4203299,043/4203485, 043/4203817
Publikačná činnosť

MUDr. Lívia Jamrišková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/4220 261
Poznámka
043/4203811, 043/4203805
Publikačná činnosť

Ivona Jančáriková

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
sekretárka, sekretár
Telefón
043/4220 261
VoIP
41706
Poznámka
043/4203485

doc. MUDr. Daniela Kantárová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/4220 261
Poznámka
043/4203485,043/4203821, 043/4203785
Publikačná činnosť

MUDr. Pavel Makovický, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Michal Mokáň, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
0904 602 632
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Milan Ochodnický, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/4220 261
Poznámka
043/4203815
Publikačná činnosť

MUDr. Dana Prídavková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/4203 821
Poznámka
043/4203785
Publikačná činnosť