Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

MUDr. Lukáš Urban, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Matej Vnučák, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
1 2 [3]