Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ďalšie vzdelávanie

Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

Prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., FRCP Edin - odborný garant špecializačného programu pre odbor Diabetológia,poruchy látkovej premeny a výživy na JLF UK v Martine

Realizované špecializačné kurzy v rámci JLF UK:

•    9. 1. - 27. 1. 2012 (2 účastníci)

•    10. 1. - 18. 2. 2011 (4 účastníkov)

•    11. 1. - 19. 2. 2010 (2 účastníci)

•    21. 1. - 20. 2. 2009 (3 účastníci)

Realizované špecializačné kurzy v rámci subkatedry Diabetológie, poruchy látkovej premeny a výživy pri SZU Bratislava (Prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., FRCP Edin - odborný garant špecializačného programu)

2006/2007 (9 účastníkov)

2005/2006 (11 účastníkov)

2004/2005 (15 účastníkov)

2003/2004 (11 účastníkov)

2002-2003 (15 účastníkov)

Vnútorné lekárstvo

Prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. - odborný garant špecializačného programu pre odbor Vnútorné lekárstvo

Realizované špecializačné kurzy:

2.4. - 26. 4. 2013 (2 účastníci)

10. 4. - 07. 5. 2012 (4 účastníci)

12. 4. - 7. 5. 2010 (5 účastníci)

Realizované kurzy pre spoločný internistický kmeň:

30. 1. - 10. 2. 2012 (20 účastníkov)

4. 4. - 18. 4. 2011 (9 účastníkov)

15. 11. - 29. 11. 2010 (9 účastníkov)

16. 11. - 30. 11. 2009 (6 účastníkov)

20. 4. - 4. 5. 2009 (7 účastníkov)