Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Online forma štátnej skúšky - AUDIO

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že uvedené živé (audio) prenosy sú určené na zabezpečenie prístupu verejnosti na verejné časti štátnych skúšok v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. Poskytovateľ živých prenosov (fakulta) nedáva súhlas so zaznamenávaním ani ďalším používaním a šírením týchto prenosov. Ďakujeme za pochopenie.

Pred pripojením do miestnosti si prosím vypnite mikrofón i webkameru! Ďakujeme.

Živý prenos z online štátnej skúšky 21.6.2021

Dištančná štátna skúška (ENG)

Study program:        General Medicine

Predmet:                   Pediatrics 

 

Živé vysielanie: od 08:30 do 12:00 hod.

Odkaz na živé vysielanie