Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Etická komisia

Rozhodnutím vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine bola dňa 19. 3. 2000 zriadená nezávislá etická komisia s pôsobnosťou pre všetky pracoviská spadajúce pod organizačnú štruktúra Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine.


V roku 2006 bola Etická komisia JLF UK zaregistrovaná pod č. IORG0004721 na americkom Úrade pre ochranu humánneho výskumu (Office for Human Research Protection, U.S. Department of Health and Human Services) a po schválení jej bola pridelená certifikácia s kódom "IRB00005636 Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine IRB #1".


Nezávislá etická komisia na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine bude pri svojej práci vychádzať a dodržiavať:

  • etické princípy medicínskeho výskumu s účasťou ľudských subjektov,
  • etické princípy fyziologického výskumu vykonávaného na zvieratách,
  • etické princípy fyziologických štúdií u ľudí.

 

Nezávislá etická komisia sa riadi pri vykonávaní svojej činnosti podľa vopred vypracovaného Rokovacieho poriadku.

Na tejto stránke nájdete všetky informácie potrebné k podávaniu žiadostí o schválenie projektov, všetky dokumenty ako aj plán zasadnutí Etickej komisie JLF UK.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím sekretariát Etickej komisie JLF UK.