Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Kontaktné osoby: 

Prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.

predseda EK JLF UK

Tel.: 043/2633612

VoIP: 41612

 

Jana Suržínová

zodpovedná za administratívu EK JLF UK (Ústav verejného zdravotníctva JLF UK) 

VoIP: 41604 (043/2633604)

Kontaktná adresa:

Etická komisia JLF UK

Ústav verejného zdravotníctva JLF UK

Malá Hora 4B

036 01 Martin