Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Kontaktná adresa:

Etická komisia JLF UK

Ústav verejného zdravotníctva JLF UK

Malá Hora 4B

036 01 Martin 


Kontaktné osoby: 

prof. Mgr. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.

predseda Etickej komisie JLF UK

Tel.: 043/2633619

VoIP: 41619

 

Jana Mahútová

zodpovedná za administratívu EK JLF UK (Ústav verejného zdravotníctva JLF UK) 

VoIP: 41604 (043/2633604)