Zasadnutia

Zasadnutia Etickej komisie v roku 2017:

 • 22.2.2017
 • 6.4.2017
 • 25.4.2017
 • jún 2017
 • 18.9.2017
 • 23.11.2017
 • december 2017Zasadnutia Etickej komisie v roku 2016:

 •  8.3.2016
 • 22.4.2016
 • 19.5.2016
 • 21.6.2016
 • 24.8.2016
 • 27.10.2016
 • december 2016

  

Zasadnutia Etickej komisie v roku 2015:

 • 22.1.2015
 • 10.3.2015
 • 21.4.2015
 • 18.9.2015
 • 29.10.2015

 Zasadnutia Etickej komisie v roku 2014:

 • 27.03.2014
 • 23.04.2014
 • 27.08.2014
 • 05.11.2014
 • 10.12.2014