Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zasadnutia

Zasadnutia Etickej komisie v roku 2022:

 • 14.4.2022
 • 29.6.2022 
 • 3.10.2022

Zasadnutia Etickej komisie v roku 2021:

 • 29.3.2021
 • 29.6.2021
 • 27.9.2021
 • 16.12.2021

Zasadnutia Etickej komisie v roku 2020:

 • 11.3.2020
 • 18.5.2020
 • 28.9.2020
 • 14.12.2020

Zasadnutia Etickej komisie v roku 2019:

 • 7.2.2019
 • 24.4.2019
 • 18.6.2019
 • 16.7.2019
 • 14.11.2019
 • 12.12.2019

Zasadnutia Etickej komisie v roku 2018:

 • 21.3.2018
 • 25.4.2018
 • 29.5.2018
 • 27.7.2018
 • 5.11.2018
 • 13.12.2018

Zasadnutia Etickej komisie v roku 2017:

 • 22.2.2017
 • 6.4.2017
 • 25.4.2017
 • jún 2017
 • 18.9.2017
 • 23.11.2017
 • december 2017

Zasadnutia Etickej komisie v roku 2016:

 •  8.3.2016
 • 22.4.2016
 • 19.5.2016
 • 21.6.2016
 • 24.8.2016
 • 27.10.2016
 • december 2016

Zasadnutia Etickej komisie v roku 2015:

 • 22.1.2015
 • 10.3.2015
 • 21.4.2015
 • 18.9.2015
 • 29.10.2015

 Zasadnutia Etickej komisie v roku 2014:

 • 27.03.2014
 • 23.04.2014
 • 27.08.2014
 • 05.11.2014
 • 10.12.2014