Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Členovia Etickej komisie

Nezávislá etická komisia JLF UK pracuje v nasledovnom zložení:

Predseda  
prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD. farmakológ
Podredseda  
prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. neonatológ
Tajomníčka  
Jana Mahútová nelekár - laik
Členovia:  
prof. MUDr. Daniela Mokrá, PhD. fyziológ
doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD. gynekológ-pôrodník
doc. RNDr. Jozef Hatok, PhD. biochemik
Ing. Jana Kurhajcová nelekár - laik
doc. Mgr. Juraj Čáp, PhD. filozof
JUDr. Vladimír Kašuba, PhD. právnik, nezávislý člen Etickej komisie