Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Členovia Etickej komisie

Nezávislá etická komisia JLF UK pracuje v nasledovnom zložení:

Predseda  
Prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. farmakológ
Predseda  
Prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc. patofyziológ
Tajomníčka  
Jana Suržínová nelekár - laik
Členovia:  
Prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc. pneumológ
Prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. internista
Prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. fyziológ
Prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. neonatológ
Ing. Anna Lepejová, CSc. nelekár - laik
Ing. Jana Kurhajcová nelekár - laik
Mgr. Juraj Čáp, PhD. filozof
JUDr. Vladimír Kašuba, PhD. právnik, nezávislý člen Etickej komisie

Zloženie Etickej komisie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine pre posudzovanie experimentálnej činnosti:

Predseda  
MUDr. Štefan Krivuš, CSc. gynekológ
Tajomníčka  
Jana Suržinová nelekár - laik
Členovia  
prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. farmakológ
prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc. pneumológ
prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc. patofyziológ
prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. internista
prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. fyziológ
prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. neonatológ
Ing. Anna Lepejová, CSc. nelekár - laik
Mgr. Juraj Čáp, PhD. filozof
JUDr. Vladimír Kašuba, PhD. právnik, nezávislý člen Etickej komisie