Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav fyziológie

Vedecké  monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (kategória AAA):

1. Javorka M, Tonhajzerova I, Turianikova Z, Javorka K, Honzikova N, Baumert M. Cardiovascular signals in diabetes mellitus: a new tool to detect autonomic neuropathy. New York:  Nova Biomedical Books, 2010, 97 s. ISBN: 978-1-60876-788-5

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (kategória ABC):

1. Javorka M, Tonhajzerova I, Turianikova Z, Lazarova Z, Honzikova N, Javorka K, Baumert M. Nonconventional variability analysis of cardiovascular signals in diabetes mellitus- a new tool to detect autonomic neuropathy. In: Aucoin L, Prideux T, editors. Handbook of  type 1 diabetes mellitus: Etiology, diagnosis, and treatment. New York: Nova Biomedical Books; 2010, p. 95-142.

Zahraničné karentované publikácie (kategória ADC):

1. Lazarova Z, Tonhajzerova I, Trunkvalterova Z, Brozmanova A, Honzikova N, Javorka K, Baumert M, Javorka M. Baroreflex sensitivity is reduced in obese normotensive children and adolescents. Can J Physiol Pharmacol 2009; 87(7): 565-571.

2. Tonhajzerova I, Ondrejka I, Javorka K, Turianikova Z, Farsky I, Javorka M. Cardiac autonomic regulation is impaired in girls with major depression. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2010; 34: 613-618.

3. Javorka M, Lazarova Z, Tonhajzerova I, Turianikova Z, Honzikova N, Fiser B, Javorka K, Baumert M. Baroreflex analysis in diabetes mellitus: linear and nonlinear approaches. Med Biol Eng Comput 2011; 49:279-288.

Domáce karentované publikácie (kategória ADD):

Zahraničné nekarentované publikácie (kategória ADE):

1. Calkovska A, Mokra D, Calkovsky V. Lung surfactant alteratons in pulmonary thromboembolism. Eur J Med Res 2009; 14/Suppl. IV/: 38-41.

2. Tonhajzerova I, Ondrejka I, Javorka M, Adamik P, Turianikova Z, Kerna V, Javorka K, Calkovska A. Respiratory sinus arrhythmia is reduced in adolescent major depressive disorder. Eur J Med Res 2009; 14/Suppl. IV/: 280-283.

3. Mokra D, Tribulova E, Saffova I, Erneyova J, Calkovska A. Changes in surface activity of surfactant induced by in vitro exposure to meconium assessed by capillary surfactometer. Acta Med Mart 2010; 10(3): 13-18

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (kategória ADF):

1. Mokra D, Mokry J, Calkovska A. Anti-inflammatory drugs in the treatment of meconium aspiration syndrome. Acta Med Mart 2011; 11(Suppl.1): 13-21.

2. Javorka M, Tonhajzerova I, Turianikova Z, Chladekova L, Javorka K, Calkovska A. Quantification of nonlinear features in cardiovascular signals. Acta Med Mart 2011; 11 Suppl. 1): 29-38.  

3. Chladekova L, Turianikova Z, Tonhajzerova I, Calkovska A, Javorka M. Time irreversibility of heart rate oscillations during orthostasis. Acta Med Mart 2011; 11 (Suppl. 1): 39-43.

4. Tonhajzerova I, Ondrejka I, Javorka K, Calkovska A, Javorka M. Cardiac vagal control in depression and attention deficit/hyperactivity disorder. Acta Med Mart 2011; 11 (Suppl. 1): 44-49. 

Domáce nekarentované publikácie (kategória ADF):

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (kategória AFC):

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (kategória AED):

Mokrá D, Mokrý J, Drgová A, Čalkovská A, Petrášková M, Hutko M. Liečba syndrómu aspirácie mekónia inhibítormi fosfodiesterázy. In: Tatár M, Plevková J, zostavovatelia. Nové poznatky v respirológii. Recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác v oblasti respirológie. Martin: Centrum experimentálnej a klinickej respirológie JLF UK, 2010, s. 29-34.  

Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (kategória AFG):

1. Tonhajzerová I, Ondrejka I, Javorka M, Turianiková Z, Adamík P, Kerná V, Javorka K., Čalkovská A. Cardiac autonomic regulation and depressive disorder in adolescence. Programme and Abstracts. Joint Conference of the Czech and Slovak Neuroscience Societies together with 7th International Stem Cell School in Regenerative Medicine, Praha: 2009, s. 90.

2. Javorka M, Turianikova Z, Javorka K, Baumert M. Multiscale entropy of heart rate and blood pressure variability – an effect  of orthosthasis. In: Zborník abstraktov. 9th New Frontiers in Basic Cardiovascular Research Meeting, Toulouse (France) 2010, s. 85.  

3. Tonhajzerova I, Ondrejka I, Turianikova Z, Chladekova L, Javorka K, Farsky I, Kerna V, Javorka M. Heart rate variability in adolescent major depression. Eur Psychiatry 2011; 26(Suppl. 1)       

Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (kategória AFH):

1. Tonhajzerová I, Ondrejka I, Javorka K, Turianiková Z, Adamík P, Kerná V, Lazarová Z, Chromá O, Javorková J, Čiljaková M, Bánovčin P, Čalkovská A, Javorka M. Kardiálna vagová regulácia pri depresii a obezite v adolescentnom veku. Cardiac vagal control in major depressive disorder and obesity at adolescent age.  Čes-slov Pediatr  2009; 64(11): 594-595.

2. Chromá O, Tonhajzerová I, Čiljaková M, Javorková J, Javorka M, Turianiková Z, Javorka K, Bánovčin P. Nefarmakologické prístupy v liečbe obezity a nadváhy v detskom a adolescentnom veku. Non-pharmacologic therapeutical approach in obese and overweight children and adolescents. Čes-slov Pediatr 2009; 64(11): 595-596.

3. Tonhajzerová I, Ondrejka I, Javorka K, Turianiková Z, Adamík P, Kerná V, Javorka M. Variabilita frekvencie srdca ako možný periférny marker interakcie „mozog-srdce“ v pedopsychiatrii. Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický Obzor) 2009; 44 (Suppl. 3) :  23.

4. Mokrá D., Mokrý J., Drgová A., Čalkovská A., Petrášková M., Hutko M.: Liečba syndrómu aspirácie mekónia inhibítormi fosfodiesterázy. Zborník  XXII. Martinských dní dýchania,  JLF UK Martin, 2010, s. 19.

5. Tonhajzerová I., Ondrejka I., Javorka K., Turianiková Z., Adamík P., Kerná V., Farský I., Husárová V., Javorka M.: Respiračná sínusová arytmia u adolescentov s depresiou. Zborník XXII. Martinských dní dýchania, JLF UK Martin, 2010, s. 25

6. Javorka K, Turianiková Z, Tonhajzerová I, Lazarová Z, Javorka M. Nové metódy včasnej diagnostiky dysregulácie kardiovaskulárneho systému. In: Zborník abstraktov XX. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou, Martin: JLF UK, 2010, s. 29     

7. Javorka M, Tonhajzerová I, Turianiková Z, Lazarová Z, Javorka K, Javorková J. Výsledky použitia nových metód na diagnostiku kardiovaskulárnej autonómnej dysregulácie u mladých diabetikov. In: Zborník abstraktov XX. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou, Martin: JLF UK, 2010, s. 30

8.Tonhajzerová I, Ondrejka I, Javorka K, Adamík P, Husárová V, Kerná V, Farský I, Javorka M. Vplyv liečby na kardiálnu reguláciu – kazuistika. Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický Obzor) 2010; Supl. 1: s. 60.   

9. Mokrá D, Drgová A, Pullmann R st., Čalkovská A. Selective phosphodiesterase-3 inhibitor olprinone alleviates oxidative lung injury induced by meconium. In: Zborník abstraktov, XXII. Biochemický zjazd, Martin: JLF UK, 2010, s. 212. 

10. Chládeková L, Turianiková Z, Tonhajzerová I, Čalkovská A, Javorka M.  Time irreversibility of heart rate oscillations during orthostasis. In: Jagla F, Pecháňová O (eds.): Zborník abstrakt 87. Fyziologické dni, Bratislava: Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2011, s. 38-39.

11. Klčo P, Turianiková Z, Chládeková L, Tonhajzerová I, Javorka K, Čalkovská A, Javorka M. Closed-loop analysis of blood pressure and heart rate oscillations – a new approach to baroreflex sensitivity analysis. In: Jagla F, Pecháňová O (eds.): Zborník abstrakt 87. Fyziologické dni, Bratislava: Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2011, s. 52.    

12. Mokrá D, Drgová A, Pullmann R st., Čalkovská A. Olprinone, a phosphodiesterase-3 inhibitor, reduces meconium-induced oxidative lung injury. In: Jagla F, Pecháňová O (eds.): Zborník abstrakt 87. Fyziologické dni, Bratislava: Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2011, s. 75.     

13. Tonhajzerova I, Ondrejka I, Turianikova Z, Javorka K, Adamik P, Farsky I, Kerna V, Calkovska A, Javorka M. Cardiac autonomic regulation in adolescent major depression. In: Jagla F, Pecháňová O (eds.): Zborník abstrakt 87. Fyziologické dni, Bratislava: Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2011, s. 112.     

Stručné oznámenia  alebo abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch (kategória AEG):

1. Honzikova N, Javorka M, Tonhajzerova I, Javorka K, Krticka A, Fiser B, Honzik P. The relationship between the spectral-peak frequency in the range of frequencies between 60 and 120  mHz in cross-spectra of blood pressure and heart rate fluctuations and baroreflex sensitivity in young diabetics and healthy controls. Clin Auton Res 2010; 20(2): 135.

Kvalifikačné práce (kategória DAI)

1. Tonhajzerová I. Depresia v detskom a adolescentnom veku a jej vplyv na činnosť srdca. Odborná práca pre špecializačnú skúšku z detskej psychiatrie. Bratislava:  Katedra detskej a adolescentnej psychiatrie Slovenskej zdravotníckej univerzity, 2010,  50 s.

Zahraničné prednášky / postery (kategória AFG):

1. Martinek J, Bencova A, Tatar M, Vrabec M, Zatko T, Javorka M. Distinction between cough and non-cough sounds by spectral and complexity analysis in patients suffering from respiratory diseases. International Conference „Advances in Pneumology“, Leipzig (Germany), 13. 6. 2009.

2. Mokry J, Nosalova G, Mokra D. Influence of xanthine derivatives on cough and airway reactivity in guinea pigs. International Conference „Advances in Pneumology“, Leipzig (Germany), 13. 6. 2009.

3. Kaplan P, Tatarkova Z, Engler I, Calkovska A, Mokra D, Drgova A, Kovalska M, Lehotsky J, Dobrota D. Effects of long-term oxygenation treatments on α-ketoglutarate dehydrogenase activity and oxidative modifications in mitochondria of guinea pig heart. International Conference „Advances in Pneumology“, Leipzig (Germany), 13. 6. 2009.

4. Havlíčeková Z, Tonhajzerová I, Jurko A, Jr., Jeseňák M, Ďurdík P, Nosáľ S, Zeleňák K, Antošová M, Bánovčin P. Alteration of cardiac autonomic control in adolescents with primary hypertension. International Conference „Advances in Pneumology“, Leipzig (Germany), 13. 6. 2009.

5. Tonhajzerova I, Ondrejka I, Javorka M, Adamik P, Turianikova Z, Kerna V, Javorka K. Respiratory sinus arrhythmia is reduced in adolescent major depressive disorder. International Conference „Advances in Pneumology“, Leipzig (Germany), 13. 6. 2009.

6. Calkovska A, Mokra D, Calkovsky V. Lung surfactant alterations in pulmonary thromboembolism. International Conference „Advances in Pneumology“, Leipzig (Germany), 13. 6. 2009.

7. Mokra D, Drgova A, Tribulova E, Saffova I, Erneyova J, Calkovska A. Changes in surface activity of pulmonary surfactant by in vitro and in vivo exposures to meconium assessed by capillary surfactometer. International Conference „Advances in Pneumology“, Leipzig (Germany), 13. 6. 2009.

8. Javorka M, Calkovska A, Turianikova Z, Tonhajzerova I, Javorkova J, Javorka K, Baumert M. Reduced heart rate complexity in patients with type 1 diabetes mellitus. The 36th Congress of the International Union of Physiological Sciences, Kyoto (Japan), 28. 7. 2009.

9. Javorka M, Lazarova Z, Tonhajzerova I, Turianikova Z, Honzikova N, Fiser B, Calkovska A, Javorka K, Baumert M. Linear and nonlinear baroreflex analysis in young patients with type 1 diabetes mellitus. The 36th Congress of the International Union of Physiological Sciences, Kyoto (Japan), 28. 7. 2009.

10. Calkovska A, Engler I, Mokra D, Drgova A, Sivonova M, Tatarkova Z, Brozmanova M, Tatar M. Pulmonary surfactant and oxidative status of the lungs after inhalation of molecular oxygen and partially ionized oxygen in guinea pigs. The 36th Congress of the International Union of Physiological Sciences, Kyoto (Japan), 29. 7. 2009.

11. Honzikova N, Javorka M, Tonhajzerova I, Javorka K, Krticka A, Fiser B, Honzik P. The relationship between  the spectral-peak frequency in the range of frequencies between 60 and 120 mHz in cross-spectra of blood pressure and heart rate fluctuations and baroreflex sensitivity in young diabetics and healthy controls.  XII-th Congress of the European Federation of Autonomic Societies (EFAS), Giardini Naxos: Taormina (Italy), 12-15 May 2010.   

12. Javorka M, Turianikova Z, Javorka K, Baumert M. Multiscale entropy of heart rate and blood pressure variability – an effect of orthostasis. 9th New Frontiers in Basic Cardiovascular Research Meeting, Toulouse (France), 16. 10. 2010      Poster

Domáce prednášky / postery (bez abstraktu):

1. Javorka K, Čalkovská A. Štyri desaťročia vedeckej práce na Ústave fyziológie JLF UK – vývoj a hlavné výsledky. Slávnostné zasadanie Vedeckej rady JLF UK v Martine pri príležitosti 40. výročia Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave, Martin 24. 9. 2009.

2. Mokrá D, Čalkovská A. Význam modelovania pre výskum pľúcneho surfaktantu. Slávnostné zasadanie Vedeckej rady JLF UK v Martine pri príležitosti 40. výročia Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave, Martin 24. 9. 2009.

3. Javorka M, Tonhajzerová I, Javorka K. Matematická analýza – nástroj na hodnotenie regulácie kardiovaskulárneho systému. Slávnostné zasadanie Vedeckej rady JLF UK v Martine pri príležitosti 40. výročia Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave, Martin 24. 9. 2009.

4. Bukovinská Z, Maťašová K, Zibolen M, Javorka M, Javorka K. Zmena variability frekvencie srdca u novorodenca s hydrocefalom. 7. Slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou, Martin, 27. 11. 2009.

5. Javorka K, Javorka M, Turianiková Z, Tonhajzerová I, Lazarová Z, Javorková J. Dysregulácia kardiovaskulárneho systému u detí a adolescentov s DM 1 – nové možnosti diagnostiky.  7. vedecká konferencia venovaná pamiatke Prof. emeritus MUDr. R. Koreca, DrSc., Zámok Topoľčianky,  26. 3. 2010.

6. Tonhajzerová I, Ondrejka I, Javorka K, Turianiková Z, Adamík P, Kerná V, Lazarová Z, Chromá O, Javorková J, Čiljaková M, Bánovčin P, Čalkovská A, Javorka M. Kardiálna vagová regulácia pri depresii a obezite v adolescentnom veku. 7. Slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou, Martin, 27. 11. 2009.

7. Tonhajzerova I, Ondrejka I, Adamik P, Javorka M, Turianikova Z, Kerna V, Husarova V, Farsky I, Javorka K. The relation between cardiac regulation and  major depressive disorder at adolescent age. International Congress „Molecular mechanisms of neurological and psychiatric disorders“ organized in the frame of „XII-th Meeting of the Czech and Slovak Neurochemical Society“, Martin, 28. 11. 2009.

8. Tonhajzerová  I, Ondrejka I, Javorka K, Turianiková Z, Adamík P, Kerná V, Javorka M. Variabilita frekvencie srdca ako možný periférny marker interakcie mozog-srdce v pedopsychiatrii. XIV. Český a slovenský psychiatrický zjazd, Tále, 4. 12. 2009.

9. Javorka K., Čalkovská A., Mokrá D., Tonhajzerová I., Javorka M.: Od výskumu respiračných reflexov k pľúcnemu surfaktantu a nelineárnej dynamike. XXII. Martinské dni dýchania, Martin, 27.5. 2010.

10. Tonhajzerová I., Ondrejka I., Javorka K., Turianiková Z., Adamík P., Kerná V., Farský I., Husárová V., Javorka M.: Respiračná sínusová arytmia u adolescentov s depresiou. XXII. Martinské dni dýchania, Martin, 27.5. 2010.

11. Mokrá D., Mokrý J., Drgová A., Čalkovská A., Petrášková M., Hutko M.: Liečba syndrómu aspirácie mekónia inhibítormi fosfodiesterázy.   XXII. Martinské dni dýchania, Martin, 27.5. 2010.

12. Javorka K, Turianiková Z, Tonhajzerová I, Lazarová Z, Javorka M. Nové metódy včasnej diagnostiky dysregulácie kardiovaskulárneho systému. XX. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou, Martin 18. 6. 2010.  Poster

13. Javorka M, Tonhajzerová I, Turianiková Z, Lazarová Z, Javorka K, Javorková J. Výsledky použitia nových metód na diagnostiku kardiovaskulárnej autonómnej dysregulácie u mladých diabetikov. XX. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou, Martin 18. 6. 2010.   Poster

14. Tonhajzerová I, Ondrejka I, Javorka K, Adamík P, Husárová V, Kerná V, Farský I, Javorka M. Vplyv liečby na kardiálnu reguláciu – kazuistika. IX. Slovenský psychiatrický zjazd, Levoča, 25. 6. 2010.  Prednáška

15. Mokrá D, Drgová A, Pullmann R st., Čalkovská A. Selective phosphodiesterase-3 inhibitor olprinone alleviates oxidative lung injury induced by meconium. XXII. Biochemický zjazd, Martin, 9. 9. 2010.   Poster

Príspevky v elektronickej forme (bez abstraktu):

1. Tonhajzerova I, Ondrejka I, Javorka K, Turianikova Z, Farsky I, Javorka M. Cardiac autonomic regulation is impaired in girls with major depression. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry (2010), doi: 10.1016/j.pnpbp.2010.02.023.

Fotodokumentácia z kongresov a konferencií

- International Conference „Advances in Pneumology“, Leipzig (Germany), 13. 6. 2009.  

- The 36th Congress of the International Union of Physiological Sciences, Kyoto (Japan), 29. 7. 2009. (foto 1, foto 2, foto 3)

- 21st International Symposium on the Autonomic Nervous System" Marco Island, USA, November 3-6, 2010 (foto 1, foto 2)

- 19th European Congress of Psychiatry, Vienna, Austria, 12.-15.3.2011 (foto 1, foto 2)