Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Urologická klinika

Zahraničné karentované publikácie (kategória ADC):

 

Domáce karentované publikácie (kategória ADD):

 

Zahraničné nekarentované publikácie (kategória ADE):

1. Tilandyova P., Kajo K., Kliment J., Plank L., Lasabova Z. Detection of DNA Hypermethylation as a Potential Biomarker for Prostate Cancer. Klin Onkol 2010; 23(5): 293–299.

Domáce nekarentované publikácie (kategória ADF):

1. Kliment J. Degarelix: Nová forma hormonálnej liečby karcinómu prostaty. Klinická urológia. Roč.6, č.1 (2010), s.11-15

2. Ľupták J, Vraný M, Eliáš B, Švihra J, Tomaškin R, Kliment J. Výhody laparoskopickej liečby u pacientov s vrodenými anomaliámi obličiek. Klinická urológia. Roč.6, č.1 (2010), s. 22-27

3. Grobarčíková S, Lasabová Z, Kliment J. Familiárny a hereditárny karcinóm prostaty, ich význam pre klinickú prax. Klinická urológia. - Roč. 5, č. 3 (2009), s. 115-119

4. Švihra J, Ľupták J, Zvara P, Husár R, Kliment J. Urgentometer 1.0 - kvantifikácia urgencie u žien s hyperaktívnym močovým mechúrom. Klinická urológia. - Roč. 5, č. 3 (2009), s. 133-138

5. Tomaškin R, Eliáš B, Slávik P, Kajo K, Macháleková K, Kliment J. Kvalita transuretrálnej resekcie a výskyt reziduálneho nádoru pri primárnych stredne a vysoko rizikových svalovinuneinfiltrujúcich nádorov močového mechúra. Klinická urológia. - Roč. 5, č. 3 (2009), s. 123-128

6. Tilandyová P, Kajo K, Plank L, Kliment J, Lasabová Z. Dvojkroková metylačne-špecifická PCR na detekciu hypermetylácie promótorovej oblasti génu GSTP1. Aktuality súčasného biomedicínskeho výskumu IV. - Bratislava : Asklepios, 2009. - S. 43-46. - ISBN 978-80-7167-148-0

7. Sopilko I., Švihra J., Kliment J. Prevalencia syndrómu nedostatku testosterónu u mužov vo veku od 40 do 69 rokov na Slovensku. Klinická urológia 2, roč. 6/2010, str. 88-95.

8. Švihra J., Ľupták J., Švihrová V., Laščeková M. Bariéry v dostupnosti liečby inkontinencie moču na Slovensku. Klinická urológia 2, roč. 6/2010, str. 71-75

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (kategória ADE):

 

Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (kategória AFG):

 

Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (kategória AFH):

1. Ľupták, J., Vraný, M., Eliáš, B., Švihra, J., Tomaškin, R., Kliment, J.,st.: Laparoskopická liečba ochorení u pacientov s vrodenými anomáliami obličiek. In: Urológia. - Roč. 16, č. 1 (2010), s. 31, 17. Výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti SLS a konferencia sekcie sestier pracujúcich v urológii pri SLS. Košice, 16.-18.6.2010

2.Mésarošová, L.  Švihra, J., Klimas, J., Křenek, P., Kyselovič, J., Ochodnický, P., Ľupták, J., Kliment, J., st., Slávik, P.,: Zmeny expresie kaveolínu-1 u pacientov s adenokarcinómom obličiek. In: Urológia. - Roč. 16, č. 1 (2010), s. 11, 17. Výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti SLS a konferencia sekcie sestier pracujúcich v urológii pri SLS. Košice, 16.-18.6.2010

3. Sopilko, I., Švihra, J., Kliment, J., st.: Prevalencia symptomatickej androgénovej nedostatočnosti v populácii slovenských mužov vo veku 40-69 rokov. In: Urológia. - Roč. 16, č. 1 (2010), s. 30. 17. výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti SLS a konferencia sekcie sestier pracujúcich v urológii pri SLS. Košice, 16.-18.6.2010

4. Švihra, J., Ľupták, J., Švihrová, V., Laščeková, M.: Aké sú bariéry v starostlivosti o inkontinentných pacientov na Slovensku. In: Urológia. - Roč. 16, č. 1 (2010), s. 18. 17. výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti SLS a konferencia sekcie sestier pracujúcich v urológii pri SLS. Košice, 16.-18.6.2010

5. Tilandyová, P., Kajo, K., Lasabová, Z., Kliment, J., st., Plank, L.,: Hypermetylácia DNA v tkanive karcinómu prostaty a benígnej hyperplázieprostaty. In: Urológia. - Roč. 16, č. 1 (2010), s. 34. 17. výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti SLS a konferencia sekcie sestier pracujúcich v urológii pri SLS. Košice, 16.-18.6.2010

6. Švihra J., Ľupták J., Kliment J., Švihrová V., Laščeková M. Measuring Berriers Among Patients With Urinary Inkontinence. European Urology Supplements 2010, Vol.9, Issue 6, September 2010, s. 621., EAU 10th Central European Meeting, 22.-23.10. 2010, Bratislava.

7.Ľupták J., Švihra J., Eliáš B., Kliment J.Jr., Tomaškin R., Kliment J. Laparoscopic Radical Transperitoneal Nephrectomy for Renal Cell Carcinoma: Single Center Experience. European Urology Supplements 2010, Vol.9, Issue 6, September 2010, s. 635, EAU 10th Central European Meeting, 22.-23.10. 2010, Bratislava.

8.Sopilko I., Švihra J., Kliment J. Prevalence of Testosterone Deficiency Syndrome in Men 40-69 Years of Age in Slovakia. European Urology Supplements 2010, Vol.9, Issue 6, September 2010, s. 641, EAU 10th Central European Meeting, 22.-23.10. 2010, Bratislava.

9.Ľupták J., Švihra J., Eliáš B., Kliment J.Jr., Tomaškin R., Kliment J. Laparoscopic Radical Transperitoneal Nephrectomy for Renal Cell Carcinoma: Single Center Experience. European Urology Supplements 2010, Vol.9, Issue 6, September 2010, s. 635, EAU 10th Central European Meeting, 22.-23.10. 2010, Bratislava.

Zahraničné prednášky / postery (bez abstraktu):

 

Domáce prednášky / postery (bez abstraktu):

 

Príspevky v elektronickej forme (kategória ADC):

Operačná sála Urologickej kliniky (Foto 1, 2, 3, 4)

Prístrojové vybavenie Urologickej kliniky (Foto 1, 2, 3, 4)

Kongres "Joint Annual Meeting of the International Continence Society (ICS) and International Urogynecological Association, ICS/IGUA 2010 Toronto (Canada) August 23-27,2010" (Foto 1)