Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff of department

MUDr. Gabriela Hešková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 462

MVDr. Sandra Hurta Csizmár, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MVDr. Dagmar Kalenská, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Lenka Kunertová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 493

Ľubomíra Ľuptáková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav anatómie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 494

RNDr. Alena Mazuráková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 459

doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 426

Oľga Ondríková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav anatómie
pomocník a upratovač v kancelárii

Mgr. Stanislava Šebová Mrvečková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav anatómie
sekretárka, sekretár
043/2633 403

Jaroslav Vajda

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav anatómie
pomocný zamestnanec v zdravotníctve
043/2633 403
[1] 2