Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Všeobecné lekárstvo

ORGANIZÁCIA VÝUČBY

predmet: Patologická anatómia I. a Patologická anatómia II.

študijný program: všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku

semester: 5. a 6. semester, vedúci učiteľ: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

predmet: Patologická anatómia I. a Patologická anatómia II.

študijný program: všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku

semester: 5. a 6. semester, vedúci učiteľ: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

PREDNÁŠKY  

OBSAH VÝUČBY

  • všeobecná patológia
  • onkologická patológia
  • špeciálna patológia 

PRIEBEŽNÁ KONTROLA ŠTÚDIA


PODMIENKY PRE UDELENIE ZÁPOČTU

 

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA