Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Nelekárske študijné programy

Vyučované predmety

študijný program: Ošetrovateľstvo v dennej a externej forme štúdia

integrovaný predmet: Patologická anatómia a patologická fyziológia

semester: 2. semester, vedúci učiteľ za časť patologická anatómia: prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

študijný program: Zubná technika v dennej a externej forme štúdia

integrovaný predmet: Patologická anatómia a patologická fyziológia

semester: 2. semester, vedúci učiteľ za časť patologická anatómia: prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

študijný program: Rádiologická asistencia v dennej a externej forme štúdia

integrovaný predmet: Patologická anatómia a patologická fyziológia

semester: 2. semester, vedúci učiteľ za časť patologická anatómia: prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

študijný program: Pôrodná asistencia v dennej a externej forme štúdia

integrovaný predmet: Patologická anatómia a patologická fyziológia

semester: 2. semester, vedúci učiteľ za časť patologická anatómia: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

študijný program: Verejné zdravotníctvo v dennej a externej forme štúdia

integrovaný predmet: Patologická anatómia a patologická fyziológia

semester: 2. semester, vedúci učiteľ za časť patologická anatómia: prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.