Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. MUDr. Milan Dragula, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej chirurgie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/4203 699
VoIP
41711
Poznámka
043/2633711
Publikačná činnosť

Mgr. Zdenka Kurinská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej chirurgie
sekretárka, sekretár

doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej chirurgie
Publikačná činnosť