Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

MUDr. Marián Molnár, PhD., MBA

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/4203 527

doc. MUDr. Milan Dragula, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/4203 699
VoIP
41711
Poznámka
043/2633711
Publikačná činnosť

Mgr. Zdenka Kurinská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej chirurgie
sekretárka, sekretár

doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej chirurgie
Publikačná činnosť