Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

MUDr. Marián Molnár, PhD., MBA

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej chirurgie
odborný asistent vysokej školy
043/4203 527

doc. MUDr. Milan Dragula, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej chirurgie
odborný asistent vysokej školy
043/4203 699
41711
043/2633711

MUDr. Matej Gura, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej chirurgie
odborný asistent vysokej školy

Mgr. Zdenka Kurinská

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej chirurgie
sekretárka, sekretár
043/2633 778
41778

doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej chirurgie
docent

MUDr. Andrii Pauk

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej chirurgie
odborný asistent vysokej školy

MUDr. Barbora Špaková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej chirurgie
odborný asistent vysokej školy
[1]