Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. MUDr. Milan Dragula, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/4203 699
VoIP
41711
Poznámka
043/2633711
Publikačná činnosť

Mgr. Zdenka Kurinská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej chirurgie
sekretárka, sekretár

MUDr. Marián Molnár, PhD., MBA

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/4203 527

doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej chirurgie
Publikačná činnosť