Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

  • ŽIARNA, M., MOLNÁR, M. (školiteľ: Murgaš, D.)

Defekačné návyky u detí predškolského veku.
XXIII. Študentská vedecká konferencia JLF UK Martin, 16.4.2002

 

  • HUMENSKÁ, L., LISÝ, M. (školitelia: Dragula, M., Murgaš, D.)

Hodnotenie výsledkov liečby Hirschsprungovej choroby.
XXIII. Študentská vedecká konferencia JLF UK Martin, 16.4.2002

 

  • ZOĽÁK, V., BÁNOVČIN, P. (školitelia: Dragula, M., Bočínec, D.)

Manometrický profil pažeráka u detí s asthma bronchiale a recidivujúcimi respiračnými ochoreniami.
XXIV. Študentská vedecká konferencia JLF UK Martin, 29.4.2003

 

  • ĎURČÍK J., FILKO, P. (školiteľ: Murgaš, D.)

Analýza výsledkov chirurgickej liečby anorektálnych malformácii.
šk. rok 2003/2004