Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Postgraduálne štúdium

Ukončené doktorandské štúdium:


MUDr. Dalibor Murgaš v odbore chirurgia
téma: Epidemiológia a diagnostika obstipácie v detskom veku
školitelia: Prof. MUDr. A.Jurko, DrSc., doc. MUDr. M. Dragula, PhD., mim.profesor JLF UK

 

MUDr. Rojas Villareal v odbore pediatra 
téma: Manometrický profil pažeráka u detí s refluxovou chorobou.
školitelia: Prof. MUDr. M. Zibolen, CSc., doc. MUDr. M. Dragula, PhD., mim. profesor JLF UK

 

MUDr. Silvia Varechová v odbore normálna a patologická fyziológia
téma:
školitelia: doc. MUDr. M. Dragula, PhD., mim. profesor JLF UK

 

MUDr. Juraj Váňa v odbore chirurgia
téma: Septické stavy v abdominálnej chirurgii.
školitelia: doc. MUDr. M. Dragula, PhD., mim. profesor JLF UK

 

MUDr. Daniel Bočínec v odbore chirurgia
téma: Miesto manometrie pažeráka v diagnostike a liečbe ochorení pažeráka.
školitelia: doc. MUDr. M. Dragula, PhD, mimoriadny profesor JLF UK

 

MUDr. Igor Homola v odbore chirurgia
téma: Nervokompresívne syndrómy ruky.
školitelia: doc. MUDr. M. Dragula, PhD, mimoriadny profesor JLF UK

 

MUDr. Miloslav Hanula v odbore chirurgia
téma: Porovnanie kaudálneho a penilného bloku pri cirkumcíziách v detskom veku.
školitelia: doc. MUDr. D. Murgaš, PhD.

 

MUDr. Silvia VALENTOVÁ v odbore chirurgia 
téma: Včasná a neskorá chirurgická rekonštrukcia kompletného jednostranného rozštepu pery a podnebia 
školitelia: doc. MUDr. D. Murgaš, PhD.

 

MUDr. Marián Molnár v obore chirurgia
téma: Vplyv chirurgickej korekcie deformít hrudnej steny na funkciu kardiorespiračného systému
školitelia: doc. MUDr. D. Murgaš, PhD.

Prebiehajúce štúdium:

 

MUDr. Ján Divák v odbore chirurgia
téma: Monitorovanie hĺbky anestézie počas operačného výkonu u detí
školitelia: doc. MUDr. M. Dragula, PhD., mim. profesor JLF UK

 

MUDr. Roman Koreň v odbore chirurgia
téma: Rozdielnosť a efektivita Laparoskopickej Sleeve resekcie žalúdka a Laparoskopickej gastroplikácie v liečbe morbídnej obezity.

školitelia: doc. MUDr. M. Dragula, PhD., mim. profesor JLF UK

 

MUDr. Stanislav Křivánek v odbore chirurgia
téma: Totálna endoprotéza kolenného kĺbu – ligamentbalancer a jeho využitie
školitelia: doc. MUDr. M. Dragula, PhD., mim. profesor JLF UK

 

MUDr. Michal Chmúrny v odbore chirurgia
téma: Porovnanie metodík balancovania ligamentózneho aparátu pri implantácii TEP kolenného kĺbu
školitelia: doc. MUDr. M. Dragula, PhD., mim. profesor JLF UK

 

MUDr. Nadežda Višňovcová v odbore chirurgia
téma: Markery poškodenia črevnej sliznice v novorodeneckom veku
školitelia: doc.MUDr. D. Murgaš, PhD.