Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Ing. Miloslav Čutka

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
vedúci výpočtového strediska
41216
043/2633 216
Helpdesk IT: 043/2633944, 0915/944 015 TT
+421 4 3927 2001
+421 4 3927 2002
+421 4 3927 2003
+421 4 3927 2004

Ing. Miroslav Bórik

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
sieťový a bezpečnostný špecialista; open source GNU/Linux, xBSD; správca uzla SANET v Martine
41323
043/2633 323
043/2633 800
0917 765 378
315
https://twitter.com/Miro_Borik

Ing. Jiří Frančík

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn
41330

Ing. Vladimír Gíreth

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
programátor informačných systémov
41220
043/2633 220

Ing. Bc. Lenka Hamplová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn
41218
043/2633 218

Ing. Anton Hutko

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
programátor informačných systémov
41217
043/2633 217

Ing. Katarína Korenčiaková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
programátor informačných systémov
41329
043/2633 329
325

Katarína Martinusová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
pomocník a upratovač v kancelárii
41116
043/2633 116

Mgr. Peter Mičko

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn
41222
043/2633 222

Ing. Viera Výškrabková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn
[1]