Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Ing. Miloslav Čutka

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
vedúci výpočtového strediska
41216
043/2633 216
Helpdesk IT: 043/2633944, 0915/944 015

Ing. Miroslav Bórik

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
IT špecialista pre siete a bezpečnosť; systémový administrátor GNU/Linux, xBSD; správca uzla akademickej siete SANET v Martine
41323
043/2633 323
043/2633 800
0917 765 378
315
https://twitter.com/Miro_Borik

Miriam Duchajová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
pomocník a upratovač v kancelárii

Ing. Peter Francel

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn
41218
043/2633 218

Ing. Vladimír Gíreth

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
programátor informačných systémov
41220
043/2633 220

Mgr. Miloš Hrabovský

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
webmaster fakulty
41330
043/2633 330

Ing. Anton Hutko

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
programátor informačných systémov
41217
043/2633 217
0903 304 080

Bc. Peter Ľupták

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
programátor informačných systémov
41329
043/2633 329
41329

Mgr. Peter Mičko

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
Odborník zaoberajúci sa výpočtovou technikou
41222
043/2633 222
[1]