Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Živé prenosy

Živé vysielanie z promócií JLF UK - 1.7.2021

1.7.2021 (štvrtok) - promócie a absolventov študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v slovenskom jazyku + zubné lekárstvo a absolventov nelekárskych zdravotníckych študijných programov v časovom členení: 

09.30 hod. - absolventi nelekárskych študijných programov – Mgr.

11.30 hod. - absolventi študijného programu všeobecné lekárstvo v SJ

13.30 hod. - absolventi študijného programu všeobecné lekárstvo v SJ 2

15.30 hod. - absolventi študijného programu všeobecné lekárstvo v SJ 3 + zubné lekárstvo

Živé vysielanie z promócií JLF UK - 2.7.2021

2.7.2021 (piatok) - promócie absolventov študijného programu všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku a absolventov nelekárskych zdravotníckych študijných programov v časovom členení: 

09.30 hod. - absolventi študijného programu všeobecné lekárstvo v AJ 

12.00 hod. - absolventi nelekárskych študijných programov – Bc. štúdium