Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Živé prenosy

Správa o činnosti Vedenia JLF UK

Dovoľte mám, aby sme Vás informovali o možnosti vypočuť si správu o činnosti Vedenia JLF UK počas prvých dvoch rokov funkčného obdobia (2019-2021), ktorá bude odvysielaná naživo z priestorov Aula Magna vo štvrtok 8.4.202114:00 hod.

Video si budete môcť pozrieť na tejto stránke alebo na YouTube.