Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zásady bezpečnosti

Bezpečnosť v sieti JLF UK upravuje Bezpečnostná politika Integrovaného informačného a komunikačného systému UK. [Vnútorný predpis UK č. 12/2009]

{Za počítačom bezpečne}

Byť za počítačom na Internete, je ako byť za volantom - sadnúť, naštartovať a ideme. Rovnako ako na ceste, aj na dátovej diaľnici treba rátať s možnosťou nehody. Hrozí "zrážka" s inými účastníkmi, s vírusmi, červami, špiónmi, škodlivým softvérom a ďalšími narušiteľmi, ktorí nedodržiavajú pravidlá premávky. I keď nehrozí nebezpečenstvo ohrozenia života resp. zranenie používateľov, presne toto však takpovediac hrozí počítaču, jeho programom alebo dátam používateľov. Práve preto je potrebné chrániť svoj počítač. Ako? Platí hlavná zásada pri používaní Internetu - dôležitý je zdravý rozum!

{E-mail}

Posielate elektronickou poštou dôverné informácie? Nerobte to! E-mail je ako pohľadnica alebo korešpondenčný lístok. Na pohľadnicu predsa nepíšete číslo kreditnej karty, PIN alebo číslo bankového konta. Od odoslania po doručenie si ich môže pozrieť, prečítať aj ten komu nie sú určené. Obvykle píšete pohľadnicu perom. Text elektronickej pošty je dokonca ako keby ste ho písali ceruzkou. Na ceste k doručeniu správy môže mať k nej prístup, prečítať si ju, uložiť si kópiu, dokonca zmeniť jej odosielateľa, príjemcu a obsah každý kto má o to nejaký nekalý alebo aj zločinný záujem. E-mail totiž prechádza na ceste k adresátovi rôznymi poštovými servermi alebo jednoduchými prostriedkami môže byť odchytený po sieti. Tieto techniky sú technologicky možné, nie sú zložité a prakticky nedetekovateľné. Samozrejme e-mailové správy sa dajú posielať aj bezpečne. Používajú sa pri tom rôzne kryptovania a overovania pomocou privátnych a verejných kľúčov a buď len podpisu alebo aj celej správy. Tam je zaručené, že ten kto správu prijme si je istý, že odosielateľ je ten za koho sa vydáva alebo je stopercetná istota, že okrem neho nikto správu po ceste neprečíta.

{Softvér}

Inštaláciu softvéru a programov potrebných k Vašej práci robia výhradne oprávnení pracovníci Ústavu informačných technológií JLF UK!

K inštalácii potrebujete takmer vždy práva administrátora. V prípade, že z nejakých dôvodov v súlade s Bezpečnostnou politikou IIKS UK máte do počítača administrátorský prístup, poznáte heslo, prípadná inštalácia softvéru, okrem oprávnených pracovníkov ÚIT, je na Vašej zodpovednosti. Môže obsahovať vírus, trójskeho koňa, nainštalovať špiónsky alebo iný škodlivý softvér alebo kód, ktorý môže poškodiť nielen Vaše súbory, dáta alebo Váš počítač, ale aj ďalšie počítače v sieti JLF UK. Môže ukradnúť a zneužiť Vaše prístupové heslá, osobné údaje, ukladať a distribuovať aj bez Vášho vedomia nelegálne súbory, programy alebo aj napr. detskú pornografiu alebo páchať pod Vašou identitou kriminálnu činnosť.