Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História

Pôvodné Výpočtové stredisko JLF UK vzniklo v roku 1990. Bolo vybavené minipočítačom SM 5050 a dvomi osobnými počítačmi PC XT s procesorom Intel 8086 a s operačnou pamäťou 640 kB. V roku 2001 sa pracovisko pretransformovalo na Ústav informačných technológií (ÚIT). V súčasnosti zabezpečuje prevádzku a využívanie cca. 600 počítačov a inej výpočtovej a telekomunikačnej techniky na JLF UK.

Všetky lokality fakulty sú prepojené optikou rýchlosťou 10 Gbps. Samotná sieť je pripojená do Internetu prostredníctvom Slovenskej akademickej siete SANET rovnako rýchlosťou 10 Gbps. To umožňuje beh aj tých najnáročnejších aplikácií a služieb ako sú videokonferencie, multimédiá v reálnom čase, prístup do svetových databáz medicínskych informácií apod. Pracovisko úzko spolupracuje s CIT UK v Bratislave.