Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Erasmus+

Erasmus+ je nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktorý sa bude realizovať v rokoch 2014-2020. Tento sedemročný program je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.  

Nový program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane Programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami). Program bude mať rozpočet vo výške 14,7 miliardy EUR, teda o 40 % viac než predchádzajúce programy, ktoré v sebe Erasmus+ spája.

 

Študentská mobilita - akademický rok 2020/21

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Oddelenie pre európske programy a Erasmus+ vyhlasuje Výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium a stáž na akademický rok 2020/2021. Podanie prihlášok je možné do 29.02.2020. 

Bližšie informácie o mobilite a o podaní prihlášky nájdete tu .

Výberové konanie sa uskutoční v druhej polovici marca 2020 and presný dátum bude publikovaný začiatkom januára 2020.