Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Štipendiá a granty

EURAXESS SLOVAKIA

http://www.euraxess.sk/?lang=sk

Ak ste vedecko-výskumný pracovník a hľadáte informácie o pracovných príležitostiach, štipendiách, grantoch v zahraničí ako aj odpovede na otázky týkajúce sa Vášho pobytu a života v zahraničí, zoznámte sa s mobilitným portálom EURAXESS SLOVAKIA. Slovenský mobilitný portál pre vedecko-výskumných pracovníkov má dve verzie. Slovenská verzia je určená slovenským vedecko-výskumným pracovníkom, ktorí chcú ísť na výskumný pobyt do zahraničia. Anglická verzia poskytuje informácie pre zahraničných vedecko-výskumných pracovníkov, ktorí chcú pôsobiť na Slovensku.

Portál poskytuje vedecko-výskumným organizáciám možnosť zverejniť svoju pracovnú ponuku. Je prepojená s Európskym mobilitným portálom. Registrované organizácie môžu identifikovať vhodného kandidáta prostredníctvom zadaných parametrov, ktoré zodpovedajú špecifickým potrebám danej výskumnej organizácie. Služba je bezplatná a registrované údaje sú chránené proti komerčnému zneužitiu.

Portál tiež umožňuje výskumníkom bez ohľadu na ich vek, národnosť a odborné skúsenosti vložiť svoj životopis do databázy na portáli. Je prepojená s európskym mobilitným portálom. Ponúka možnosť v štrukturovanej podobe prezentovať životopis registrovaným organizáciám. Registrovaní výskumníci majú prístup k rozšírenému vyhľadávaniu vo zverejnených pracovných ponukách podľa podrobných a vybraných parametrov. Služba je bezplatná. Údaje o registrovaných výskumníkoch sú chránené proti komerčnému zneužitiu.

Na Slovensku existujú dve národné mobilitné centrá v SAIA, n.o. a na Technickej univerzite v Košiciach ako súčasť európskej siete mobilitných centier ERA-MORE s cieľom poskytovať pomoc zahraničným a slovenským vedeckým pracovníkom a vytvoriť v mobilitných centrách systém, ktorý umožní prístup k aktuálnym informáciám a osobnú asistenciu vedeckým pracovníkom a ich rodinám

Bulletin SAIA

www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/