Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Štúdium (SMS)

Študentská mobilita (SMS)

Kto sa môže prihlásiť na študentskú mobilitu?

Každý študent, ktorý je riadne zapísaný v danom školskom roku, je občanom SR alebo inej krajiny Európskej únie.

Kde sa môže vykonávať študentská mobilita?

Študent sa môže uchádzať o mobilitu len na tie zahraničné univerzity, s ktorými má Jesenniova Lekárska Fakulta uzavretú medziinštitucionálnu dohodu v čase realizácie výberového konania. Zoznam IIA nájdete TU .

Kto môže vykonávať študentskú mobilitu?

Študent môže realizovať študentskú mobilitu v každom stupni vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.)

Ako dlho trvá študentská mobilita?

Minimálne dva a maximálne dvanásť mesiacov.

Aké sú kritéria výberu?

Kritéria a podmienky výberu nájdete TU . 

Ako sa prihlásiť na mobilitu?

Do mobility online sa prihlasuje cez AIS s vašimi AIS prihlasovacími údajmi. Postu ako si podať prihlášku nájdete TU.

Výberové konanie

Sa uskutoční v marci 2024. 

Výsledky výberového konania

Prosím použite svoje AIS prihlasovacie údaje na sprístupnenie výsledkov z výberového konania. 

Výsledky výberového konania

Viac informácií o SMS mobilite nájdete TU.

JLF UK Erasmus + kontakt

Erasmus + Koordinátor

doc. MUDr. Martin Janík, PhD. 

martin.janikuniba.sk

Erasmus + Administrátor

Janka Sýkorová

janka.sykorovauniba.sk