Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Štúdium (SMS)

Kto sa môže prihlásiť na študentskú mobilitu?

Každý študent, ktorý je riadne zapísaný v danom školskom roku, je občanom SR alebo inej krajiny Európskej únie.

Kde sa môže vykonávať študentská mobilita?

Študent sa môže uchádzať o mobilitu len na tie zahraničné univerzity, s ktorými má Jesenniova Lekárska Fakulta uzavretú medziinštitucionálnu dohodu v čase realizácie výberového konania. Zoznam IIA nájdete TU

Kto môže vykonávať študentskú mobilitu?

Študent môže realizovať študentskú mobilitu v každom stupni vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.)

Ako dlho trvá študentská mobilita?

Minimálne tri a maximálne dvanásť mesiacov.

Aké sú kritéria výberu?

Kritéria a podmienky výberu nájdete TU

Ako sa prihlásiť na mobilitu?

Prihlasovanie na AR 2022/2023 uzavreté.

 


Viac informácií o študentskej mobilite nájdete tiež na stránkach Univerzity Komenského.