Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Bilaterálne zmluvy

Bilaterálne zmluvy o vzájomnej spolupráci

1, Vitebsk State Medical University - Bielorusko

-  zmluva platná do júla 2023, podpísaná v júli 2018

-  2 študenti na 2 týždne na prázdninovú prax

-  1 PhD. na 4 týždne

-  2 pedagógovia na 1-2 týždne počas semestra

 

2, University of Pécs Medical School, Maďarsko

-  nová zmluva bude podpísaná v apríli 2019

-  výmenné pobyty v celkovej dĺžke 6 týždňov pre pedagógov a 8 týždňov pre študentov za rok

 

3, Lekárska Fakulta Univerzity Palackého Olomouc

-  zmluva platná do januára  2020, podpísaná v januári 2014   výmenné pobyty v celkovej dĺžke 8 týždňov pre pedagógov a 8 týždňov pre študentov za rok

 

4, Molekulárno – medicínske centrum SAV, Bratislava

-   zmluva o spolupráci podpísaná na dobu neurčitú

 

5, Sumy State University, Ukrajina 

-   zmluva platná do decembra 2020, podpísaná v decembri 2015

-   výmenné pobyty v celkovej dĺžke 4 týždne pre pedagógov a 4 týždne pre študentov za rok

 

 Zmluvy sa nachádzajú na Referáte zahraničných vzťahov, Dekanát JLF UK 

Memorandum of Understanding

1.  Faculty of Medicine, The Norwegian University of Science and Technology,      

     Trondheim

     -   zmluva platná do januára 2016, podpísaná v januári 2011

 

2. The University of Adelaide, Australia

      -   zmluva platná do novembra 2020, podpísaná v novembri  2015

 

3. Taipei Medical University, Taiwan

      - zmluva platná do júna 2019, podpísaná v júni 2014

 

4. Korean Medicine Global Center, the Association of Korean Medicine (AKOM),
    Dankook University (DKU), Korea
      - zmluva platná do augusta 2016, podpísaná v auguste 2014

 

5. Laboratory of Radiaton Biology, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Ruská

     Federácia

    - zmluva platná do decembra 2020, podpísaná v decembri 2015