Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Bilaterálne zmluvy

Bilaterálne zmluvy o vzájomnej spolupráci

1. The Semmelweis University of Medicine in Budapest, Maďarsko

-          zmluva platná do septembra  2018, podpísaná v septembri 2013

-          výmenné pobyty v celkovej dĺžke 8 týždňov pre pedagógov a 10 týždňov pre študentov za rok

 

2. The Pécs University University Medical School Pécs, Maďarsko

-          zmluva platná do apríla  2019, podpísaná v apríli 2014

-          výmenné pobyty v celkovej dĺžke 8 týždňov pre pedagógov a 10 týždňov pre študentov za rok

 

 

3. Lekárska Fakulta Univerzity Palackého Olomouc

     -     zmluva platná do januára  2020, podpísaná v januári 2014

     -     výmenné pobyty v celkovej dĺžke 8 týždňov pre pedagógov a 10 týždňov pre študentov za rok

 

4. Molekulárno – medicínske centrum SAV, Bratislava

     -     zmluva o spolupráci podpísaná na dobu neurčitú

 

5. Sumy State University, Ukraine

    -  zmluva platná do decembra 2020, podpísaná v decembri 2015

 

 

Zmluvy sa nachádzajú na Referáte zahraničných vzťahov, Dekanát JLF UK

Memorandum of Understanding

1.  Faculty of Medicine, The Norwegian University of Science and Technology,      

     Trondheim

     -   zmluva platná do januára 2016, podpísaná v januári 2011

 

2. The University of Adelaide, Australia

      -   zmluva platná do novembra 2020, podpísaná v novembri  2015

 

3. Taipei Medical University, Taiwan

      - zmluva platná do júna 2019, podpísaná v júni 2014

 

4. Korean Medicine Global Center, the Association of Korean Medicine (AKOM),
    Dankook University (DKU), Korea
      - zmluva platná do augusta 2016, podpísaná v auguste 2014

 

5. Laboratory of Radiaton Biology, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Ruská

     Federácia

    - zmluva platná do decembra 2020, podpísaná v decembri 2015