Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Bilaterálne zmluvy

Bilaterálne zmluvy o vzájomnej spolupráci

1. Educational Institution Vitebsk State Medical University, Bielorusko

2. Molekulárno – medicínske centrum SAV, Bratislava

3. Pécs University, Medical School Pécs, Maďarsko

Memorandum of Understanding

1. Aston University, Aston Medical School, Birmingham, United Kingdom

2. Menntaskólinn á Akureyri, Iceland

3. Department of Integrative Life Sciences, Dankook University, Korea

4. Norwegian Institute for Air Research, Nórsko

5. Ústav živočíšnej fyziológie a genetiky AV, ČR

6. University Hamburg, Medical Faculty - University Hospital, Nemecko

7. Fakulta medicíny v Hradci Králové - Univerzita Karlova