Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Stáž (SMT)

Stáž je obdobie, ktoré študent strávi v podniku alebo inej organizácii v krajine oprávnenej pre program Erasmus+. Stáž je otvorená pre študentov denného aj externého štúdia.

Na rozdiel od mobility - štúdium (SMS) pri mobilite - stáž (SMT) sa vyžaduje od študenta iniciatíva pri vyhľadávaní inštitúcie, na ktorej chce stážovať.  Študent si akceptáciu vybavuje sám. Očakáva sa, že študent bude uprednostňovať inštitúcie a pracovné pozície, ktoré majú čo najbližšie k študovanému odboru a zvolenej profesii. V optimálnom prípade môže stáž byť prvým krokom pre získanie práce v predmetnej inštitúcii. Aj z tohto dôvodu odporúčame tento typ mobility absolvovať až pred ukončením štúdia, v nižších ročníkoch sa zamerať radšej na mobilitu - štúdium.

Kto sa môže prihlásiť na študentskú stáž?

Každý študent, ktorý je riadne zapísaný v danom školskom roku, je občanom SR alebo inej krajiny Európskej únie.

Kde sa môže vykonávať študentská stáž?

Praktickú stáž môžu vykonávať študenti v každej krajine, ktorá je zapojená do programu Erasmus + . Stáž sa nemôže vykonávať na území SR alebo v krajine študentovho trvalého pobytu.

Kto môže vykonávať študentskú stáž?

Študent môže realizovať študentskú stáž v každom stupni vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.)

Ako dlho trvá študentská stáž?

Minimálne dva a maximálne dvanásť mesiacov.

Ako sa prihlásiť na študentskú stáž?

Výzva na na AR 2022/2023 bude otvorená na jar 2022

Ďalšie informácie o stážach a grantoch nájdete na webových stránkach Univerzity Komenského