Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Absolventská stáž

Absolventská stáž je určená pre čerstvých absolventov a je zabezpečovaná cez workspaceeurope - prvým konzorciom slovenských vysokých škôl v oblasti ERASMUS+ pracovných stáží, ktorého  členom je aj UK.

Kto sa môže prihlásiť na a vykonávať absolventskú stáž?

Študenti posledného ročníka bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa.

Ako dlho trvá absolventská stáž?

Minimálna dĺžka stáže sú 2 mesiace, t.j. 60 dní v jednej prijímajúcej organizácii. Maximálna dĺžka závisí od toho, koľko mesiacov mobility ste v rámci Erasmus+ ako vysokoškolák/čka už absolvoval/a (na štúdiu a/alebo na stáži).

Ako sa prihlásiť na absolventskú stáž?

Prihlášky na absolventskú stáž sa prijímajú do 30. apríla 2021 a podávajú sa priamo cez webové stránky workspaceeurope.

Viac informácií o absolventskej stáži a grantoch nájdete na stránkach Univerzity Komenského