Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Krátkodobá mobilita pre PhD. študentov

Krátkodobá Mobilita pre doktorandov

Krátkodobá mobilita pre doktorandov UK:

Jedná sa o mobilitu, ktorá môže trvať od 1-30 dní max.

Podmienky sú nasledovné:

 • 1-14. deň – 70€/deň
 • 15 -30. deň – 50€/deň

Navyše je jeden deň na cestu pred a po mobilite. Celkovo bude uhradených 32 dní (30 dní mobilita, 2 dni cesta). Nie je to podmienené krajinou.

V prípade, že by to bol študent s nedostatkom príležitostí má nárok ešte na jednorazový príspevok vo výške 100€ pri mobilite v trvaní 5-14 dní a 150€ v prípade 15-30 dní. Dokumenty ostávajú rovnaké ako pri klasickej stáži. 

<output>Prihlášku nájdete na stránke www.moja.uniba.sk v sekcii "MOBILITY". </output>

Prihlášku nájdete na stránke www.moja.uniba.sk v sekcii "MOBILITY". Vaša mobilita bude následne spracovaná v systéme mobility online - SOP. Prihlásiť sa je možné počas celého roka.

Predpokladom realizácie krátkodobej mobility doktorandov je absolvovanie úspešného výberového konania. Kritériom pre úspešné výberové konanie je napísať motivačný list priamo do systému mobility online – SOP. Po podaní prihlášky následne fakultný koordinátor ohodnotí motivačný list pričom minimálny počet bodov pre úspešné výberové konanie je 5 bodov (50%).

Dokumenty pred cestou: 

 • Learning agreement for traineeship (dokument je na stiahnutie v systéme Mobility online) po stiahnutí dokument skontrolujete, vyplníte a následne podpísaný všetkými stranami vložíte do systému (akceptujeme aj elektronický podpis).
 • Kópiu Európskeho preukazu poistenca (EPZP)
 • Kópiu komerčného poistenia - odporúčame Erapo,Groupama (musí zahŕňať všetky potrebné poistenia na celú dĺžku mobility) 

  o   poistenie liečebných nákladov

  o   poistenie zodpovednosti za škodu (týka sa škôd spôsobených účastníkmi)

  o   poistenie pre prípad úrazu, prípad úmrtia alebo invalidity

  o   poistenie právnej ochrany

 • Potvrdenie o zápise na akademický rok 2021/2022 (2022/2023 v prípade, ak sa prihlasujete na mobilitu v ďalšom akademickom roku)

Celý proces spracovania vašej mobility, ako aj nahrávanie dokumentov prebieha v systéme mobility online - SOP