Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre zahraničné vzťahy
dekan, prodekan fakulty
Telefón
043/2633 439
VoIP
41439, 41114
Poznámka
41904, 41482
Publikačná činnosť

Bc. Ivana Bednáriková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát pre zahraničné vzťahy
referent v administratíve, i. n.
Telefón
043/2633 197
VoIP
41197

Ing. Ingrid Morgošová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát pre zahraničné vzťahy
referent v administratíve, i. n.
Telefón
043/2633 197
VoIP
41197

PhDr. Katarína Murčeková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát pre zahraničné vzťahy
referent v administratíve, i. n.
Telefón
043/2633 117
VoIP
41117

Janka Sýkorová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát pre zahraničné vzťahy
referent v administratíve, i. n.
Telefón
043/2633 197
VoIP
41197