Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Janka Sýkorová

Úsek prodekana pre zahraničné vzťahy, Referát pre zahraničné vzťahy
referent v administratíve, i. n.
043/2633 117
41117