Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Výzva na mobilitu stáž a absolventskú stáž na AR 2019/2020 21. 01. 2019

Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK Referát pre európske programy a Erasmus+ otvorilo Výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium a stáž...

XXIII. Fakultná vedecká konferencia16. 01. 2019

Program XXIII. Fakultnej vedeckej konferencie, ktorá sa bude konať dňa 15.2.2019 v zasadacej miestnosti VR JLF UK (budova Dekanátu).

Deň otvorených dverí14. 01. 2019

1. február 2019, AULA MAGNA Jesseniovej lekárskej fakulty UK, Malá Hora 4A, Martin, začiatky blokov o 9:00 a 10:00 hod.

Reprezentačný lekársky ples 201914. 01. 2019

8. február 2019 o 19.00 hod., Hotel Turiec

Najmodernejšie možnosti edukácie a prezentácie vedeckého...14. 01. 2019

prednášajúci: MUDr. Marián Zelina, 24. 1. 2019 o 10.00 hod., Konferenčná miestnosť Kompetenčného centra, Malá Hora 4, Martin.

Seminár Biomedu - Divízia Onkológia a Oddelenie...19. 12. 2018

Pozývame Vás na seminár BioMedu Martin, ktorý sa bude konať dňa 10. januára 2019 o 13.00 hod. v prednáškovej miestnosti Kompetenčného centra JLF UK v...

Vianočná zbierka JLF UK13. 12. 2018

Pre detičky hospitalizované na Klinike detí a dorastu JLF UK a UNM a detičky z Detského domova a sociálnych služieb v Martine.

Grant medikov 12. 12. 2018

Grant medikov je projekt, prostredníctvom ktorého sa podporujú študenti, pre ktorých je medicína srdcovou záležitosťou a majú záujem o reálnu medicínu v...

Vianočné stretnutie 2018 05. 12. 2018

19. december 2018 o 13.00 hod., vstupná hala Aula Magna, Malá Hora 4A