Aktuality

III. Sympózium Slovenskej resuscitačnej rady, 10. Workshop...09. 11. 2017

III. Sympózium Slovenskej resuscitačnej rady, Spoločnosť zachraňuje životy – KPR ERC 2015 v praxi. 10. Workshop – Memoriál Petra Gašparca - Riešenie kritických...

Zlatá promócia09. 11. 2017

Zlatá promócia absolventov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pracovisko Lekárskej fakulty v Martine 1967 sa bude konať 10. novembra 2017 v...

Zoznam kandidátov do AS JLF UK09. 11. 2017

Zoznam kandidátov v doplňovacích voľbách do AS JLF UK, ktoré sa budú konať dňa 21. novembra 2017. Voľby sa uskutočnia v zasadacej miestnosti Vedeckej rady JLF...

Zájazd Krakow08. 11. 2017

Základná organizácia OZ pri JLF UK v Martine organizuje pre členov, zamestnancov, rodinných príslušníkov, bývalých zamestnancov, priateľov a známych jednodňový...

MedGames 201708. 11. 2017

MedGames 2017 - 22. november 2017, Akademické informačné centrum, Vysokoškolské internáty ul. Novomeského 7.

Malým bojovníkom k sviatkom08. 11. 2017

Neonatologická klinika JLF UK a UN Martin Vás pozýva na koncert k Svetovému dňu predčasne narodených detí, ktorý sa bude konať dňa 12. novembra 2017 o 17.00...

Motivačné štipendiá07. 11. 2017

Oznam o motivačných štipendiách v zimnom semestri AR 2017/2018.

XXIII. Martinský bioptický seminár SD-IAP06. 11. 2017

Pozvánka na XXIII. Martinský bioptický seminár SD-IAP, ktorý sa bude konať v dňoch 10. – 11. 11. 2017, kúpele Lúčky, a.s. hotel Choč.

Deň otvorených dverí 201706. 11. 2017

Jesseniova lekárska fakulta v Martine Vás v rámci týždňa vedy a techniky pozývajú na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2017, ktorý sa uskutoční dňa 16. 11. 2017 v čase od...

Univerzitná kvapka krvi 201703. 11. 2017

7. november 2017 (utorok) od 11.00 hod. do 14.00 hod., Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Vysokoškolský internát, Veľký klub, Novomeského 7, Martin.