Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

19. vedecká konferencia doktorandov20. 10. 2023

Srdečne Vás pozývame na 19. vedeckú konferenciu doktorandov, ktorá sa uskutoční 24. októbra 2023 o 8:00 hod. v Zasadacej miestnosti Vedeckej rady JLF UK (Malá...

8. ročník súťaže MedGames vyhrali tímy Jesseniovej...18. 10. 2023

V dňoch 13.-14. októbra 2023 sa na pôde Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Martin uskutočnil 8. ročník medzinárodnej súťaže pre...

Dekanské voľno18. 10. 2023

V súvislosti so slávnostnou imatrikuláciou, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 19. 10. 2023 v priestoroch Aula Magna JLF UK, udeľuje dekanka prof. MUDr. A....

Všeobecné voľby do AS UK – výsledky17. 10. 2023

Informácie o všeobecných voľbách do Akademického senátu UK v Bratislave. (17. októbra 2023) a návrh kandidátov.

Doplňovacie voľby do ŠČ AS JLF UK – výsledky17. 10. 2023

Informácie o doplňovacích voľbách do študentskej časti AS JLF UK (17. októbra 2023 ) a návrh kandidátov.

8. Valné zhromaždenie ŠRVŠ a Seminár o zabezpečovaní...17. 10. 2023

V dňoch 4. až 8. októbra 2023 sa v Novej Dubnici konal Seminár o zabezpečovaní kvality a ôsme Valné zhromaždenie Študenskej rady vysokých škôl.

10. Svetový deň trombózy17. 10. 2023

Dovoľte, aby sme Vás v mene Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy a Kliniky hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM pozvali na jubilejný 10. ročník...

Cena literárneho fondu za najlepšiu prácu ŠVOČ17. 10. 2023

Študenti Jakub Topolan, Andrej Kollár a študentka Bc. Žaneta Hrbková získali od Literárneho fondu prémiu za najlepšiu prácu ŠVOČ a reprezentáciu slovenskej...

Zasadnutie Rady študijného programu všeobecné lekárstvo17. 10. 2023

Štvrtok 19. októbra 2023 o 10.00 hod. v zasadačke Vedeckej rady.

JLF UK opäť získala certifikát za zavedený a udržiavaný...11. 10. 2023

V roku 2019 bolo na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine (JLF UK) prijaté ambiciózne rozhodnutie vybudovať a implementovať systém manažérstva proti...