Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Mgr. Nora Malinovská, PhD. získala prémiu Literárneho fondu16. 10. 2020

Haličsko-volynská kronika – knižná publikácia, ktorej spoluautorkou je odborná asistentka Ústavu cudzích jazykov, Mgr. Nora Malinovská, PhD. – bola vyhodnotená...

Lúčime sa s prof. MUDr. Štefanom Strakom, DrSc. (1932-2020)13. 10. 2020

10. októbra 2020 nás zastihla smutná správa o úmrtí prof. MUDr. Štefana Straku, DrSc., významného epidemiológa, vysokoškolského pedagóga a predovšetkým...

Akreditácia nového študijného programu ďalšieho vzdelávania13. 10. 2020

Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany (certifikačný študijný program)

Vyhlásenie akademickej obce JLF UK v Martine09. 10. 2020

Akademická obec Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave, zastúpená Akademickým senátom a vedením JLF UK sa pripája k...

Prof. MUDr. Katarína Adamicová PhD. získala pamätný list a...05. 10. 2020

Živena, spolok slovenských žien, udelila Cenu Eleny Maróthy Šoltésovej profesorke MUDr. Kataríne Adamicovej, PhD. za celoživotné dielo v oblasti medicíny,...

9 rád, ako sa bezpečne správať doma aj v práci za počítačom29. 09. 2020

Nech pracujete pre akúkoľvek spoločnosť a na akejkoľvek pozícii, verte či nie, stojíte v prvej línii ochrany vašej organizácie. Preto je dôležité, aby ste...

TOP lekárom 2020 je aj prof. MUDr. Lukáš Plank CSc.28. 09. 2020

V poradí už po šiestykrát si prevzali ceny desiati lekári, ktorých v hlasovaní vybrali odborníci a čitatelia Zdravotníckych novín v rámci projektu TOP lekári...

Vyhlásenie dekanky JLF UK pre študentov23. 09. 2020

Vyhlásenie dekanky prof. MUDr. Andrey Čalkovskej, DrSc. pre študentov k aktuálnej situácii na Jesseniovej lekárskej fakulte.