Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Vláda SR schválila výnimku na prezenčnú výučbu pre vybrané...15. 02. 2021

Vláda SR na včerajšom mimoriadnom večernom zasadnutí prijala uznesenie č. 88/2021, ktorým sa s účinnosťou od 15. februára 2021 vzťahuje výnimka na cestu...

ERASMUS+ VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK predĺžená do 28.2.202115. 02. 2021

NA MOBILITU ŠTÚDIUM A ABSOLVENTSKÚ STÁŽ PRE AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

Zasadnutie VR JLF UK15. 02. 2021

Na káve s rektorom13. 02. 2021

Už to bude takmer rok, odkedy sa vyprázdnili akademické chodby i auly. Ďalší dištančný semester privítame 15. februára 2021 pri rannej káve s rektorom UK...

Výberové konania na Erasmus+ mobility študentov - stáž...12. 02. 2021

Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK otvorilo Výzvu na výberové konania na Erasmus+ mobility študentov - stáž na akademický rok 2021/2022. Výzva je otvorená do...

Virtuálne DOD Jesseniovej lekárskej fakulty02. 02. 2021

Namiesto pôvodne plánovaného dňa otvorených dverí (1.2.2021), ktorý sme kvôli pandémii koronavírusu museli zrušiť, sa JLF UK v Martine zapojí do troch rôznych...

Slider 0129. 01. 2021

Vyhlásenie Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu...28. 01. 2021

Univerzita Komenského v Bratislave považuje autonómiu vysokých škôl a ich samosprávne riadenie, garantujúce ich nezávislosť na politickej moci, za piliere...

Informácia k obnovovaniu prezenčnej výučby počas letného...27. 01. 2021

V súvislosti s prípravou výučby v letnom semestri AR 2020/2021 a aktuálnou pandemickou situáciou bol vydaný Príkaz rektora UK č. 3/2021 (Organizácia a...