Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

DEKANSKÉ VOĽNO všetkým študentom JLF UK21. 10. 2021

Utorok 2. novembra 2021.

Univerzita Komenského opäť protestuje proti novele zákona21. 10. 2021

Bratislava, 20. októbra 2021 - Dnes na Univerzite Komenského zasadal Akademický senát UK, ktorý rokoval aj o pripravovanej novele vysokoškolského zákona. Spolu...

17. VEDECKÁ KONFERENCIIA DOKTORANDOV19. 10. 2021

26. október 2021 o 8:00 hod. v Aula Magna JLF UK v Martine.

Výsledky doplňovacích volieb do študentskej časti AS JLF UK18. 10. 2021

Výsledky a zápisnica o výsledku hlasovania

ZOZNAM KANDIDÁTOV V DOPLŇOVACÍCH VOĽBÁCH DO ŠTUDENTSKEJ...15. 10. 2021

Zoznam kandidátov v doplňovacích voľbách do študentskej časti AS JLF UK konaných dňa 18. októbra 2021.

Živé vysielanie Vedeckej rady JLF UK12. 10. 2021

14.10.2021 - živé vysielanie zo zasadnutia Vedeckej rady JLF UK v Martine.

Imatrikulácie študentov 1. ročníka a zlatá promócia12. 10. 2021

Program imatrikulácií študentov 1. ročníka a zlatej promócie na JLF UK

Dekanské voľno na piatok 15. októbra 202112. 10. 2021

pre študentov 1. ročníka JLF UK

Bazén a sauna pre študentov a zamestnancov fakulty05. 10. 2021

Od 5. októbra 2021 do 7. decembra 2021 od 20:00 do 21:30 hod. v Sunny Martin.

Naša univerzita 128. 09. 2021

Prečítajte si prvé číslo časopisu Naša univerzita v akademickom roku 2021/2022. Dočítate sa v ňom, ako naša fakulta posilnila vzťahy v oblasti vzdelávania a...