Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Lakeť z pohľadu ortopéda a traumatológa21. 05. 2019

Odborná schôdza SLM, ktorá sa uskutoční 29. 5. 2019 o 14.00 hod. vo Veľkej posluchárni – Univerzitná nemocnica Martin, ul. Kollárova 2.

Aký je prínos BioMedu pre rozvoj JLF UK Martin?20. 05. 2019

Seminár organizovaný pracoviskom Martinské centrum pre biomedicínu - Riaditeľstvo, ktorý sa bude konať dňa 30. 05. 2019 o 13.00 hod. v prednáškovej miestnosti...

Presná muška - výsledky16. 05. 2019

Výsledky streleckej súťaže pre študentov a zamestnancov Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, ktorá sa konala 6. a 7. mája 2019.

Zasadnutie AS JLF UK09. 05. 2019

Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve08. 05. 2019

Ústav ošetrovateľstva JLF UK v spolupráci s Ústavem ošetřovatelství Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého, s Ústavem ošetřovatelství a porodní...

Dekanské voľno07. 05. 2019

Pri príležitosti osláv Dňa nórskej ústavy udeľuje dekanka JLF UK prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. nórskym študentom DEKANSKÉ VOĽNO na piatok 17. mája 2019 ...

RANCARE COST ACTION WORKSHOP - Unfinished nursing care,...07. 05. 2019

Ústav ošetrovateľstva JLF UK organizuje workshop zameraný na problematiku nedokončenej ošetrovateľskej starostlivosti a bezpečnosti pacientov pod záštitou...

2.Valčianske nástrahy07. 05. 2019

22. – 24. máj 2019, SNOWLAND Valčianska dolina.

Harmonogram obhajob diplomových prác v AR 2018/201906. 05. 2019

Časový harmonogram obhajob diplomových prác v akademickom roku 2018/2019 v abecednom poradí.

Martinské neonatologické dni - Neonatológia pre prax02. 05. 2019

Neonatologická klinika JLF UK a UNM Martin organizuje v dňoch 21. a 22. mája 2019 medzinárodnú konferenciu s názvom XIII. Martinské neonatologické dni -...