Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Slider 0215. 04. 2021

Protest JLF UK15. 04. 2021

Výberové konania na Erasmus+ mobility študentov - stáž...12. 04. 2021

Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK otvorilo Výzvu na výberové konania na Erasmus+ mobility študentov - stáž na akademický rok 2021/2022. Výzva je otvorená do...

Online forma štátnej skúšky - 15. týždeň09. 04. 2021

Živé audio prenosy zo štátnych skúšok na JLF UK v Martine

Absolventka Marcela Pydová získala ocenenie za najlepší...08. 04. 2021

Mgr. Marcela Pydová sa 24. marca 2021 zúčastnila siedmeho ročníka Studentské vědecké konference Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých...

Výberové konanie JLF UK07. 04. 2021

Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave (JLF UK), v zastúpení dekankou prof. MUDr. Andreou Čalkovskou, DrSc. vyhlasuje...

DESATORO ZDRAVIA NA KAŽDÝ DEŇ07. 04. 2021

Siedmy apríl je dňom, kedy vstúpila do platnosti Ústava svetovej zdravotníckej organizácie. V rovnaký deň si už od roku 1950 vo svete každoročne pripomíname aj...

Otvorenie modulu pre spätnú väzbu študentov za ZS 2020/202106. 04. 2021

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v období od 22. marca 2021 do 15. apríla 2021 je možné zadať hodnotenie vyučujúcich a predmetov, ktoré mali študenti zapísané v...

Správa o činnosti Vedenia JLF UK30. 03. 2021

Dovoľte mám, aby sme Vás informovali o možnosti vypočuť si správu o činnosti Vedenia JLF UK počas prvých dvoch rokov funkčného obdobia (2019-2021), ktorá bude...

Sčítanie obyvateľstva 202129. 03. 2021

Dôležitá informácia pre zahraničných študentov!