Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

96.Fyziologické dni20. 12. 2019

4. - 6. 2. 2020, Martin, Jesseniova lekárska fakulta UK

Výzva na výberové konania v rámci Erasmus+ (do 29.2.2020)13. 12. 2019

Oddelenie pre európske programy a Erasmus+ vyhlasuje Výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium a stáž na akademický rok 2020/2021....

KRÁTKY ROZHOVOR S ABSOLVENTKOU REZIDENTSKÉHO ŠTÚDIA11. 12. 2019

MUDr. Marcela Konczová, všeobecná lekárka s vlastnou ambulantnou praxou v obci Pôtor, je úspešnou absolventkou rezidentského štúdia na Jesseniovej lekárskej...

Vyšlo druhé číslo časopisu Naša univerzita09. 12. 2019

Prečítajte si druhé číslo Našej univerzity v tomto akademickom roku, ktoré zachytáva nielen aktuálne dianie zo sveta Univerzity Komenského v Bratislave.

Vianoce JLF UK Aula02. 12. 2019