Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Zasadnutie AS JLF UK10. 09. 2019

Slávnostné otvorenie akademického roka a oslavy 50. výročia...10. 09. 2019

Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020 a oslavy 50. výročia samostatnosti Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine.

4. Martinský Beh medikov05. 09. 2019

25.9.2019 od 15.00 hod., L. Novomeského 7 - Ihrisko za internátom

Zasadnutie VR JLF UK 05. 09. 2019

Zázračný beh04. 09. 2019

14.9.2019, sobota, štart 10.00 hod. Zúčastni sa, a pomôž tak malým bojovníkom v ich zázraku.

6. Svetový deň trombózy13. 08. 2019

hotel Turiec, 8.10.2019 (utorok) o 14.00 hod. Podujatie sa koná pod záštitou dekanky JLF UK a s odbornou garanciou Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a...

Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii08. 08. 2019

Nový akreditovaný špecializačný študijný program pre zdravotnícke povolanie sestra

Čas na spoločnú debatu ...02. 08. 2019

Pozvanie riaditeľky odboru zdravotníctva ŽSK, PhDr. Silvie Pekarčíkovej, na neformálne stretnutie medikov, študentov, zdravotných pracovníkov - 17. septembra...

Mobil si držte od tela!02. 08. 2019

Článok v časopise SLOVENKA č 29/2019 o štvorici šikovných prvákov z našej fakulty, ktorý získali druhé miesto v prestížnej súťaži Veľvyslanectvo mladých.