Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce...05. 06. 2019

Oznam o konaní verejnej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce RNDr. Michala Šimeru, PhD. v rámci habilitačného konania v študijnom odbore...

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce...05. 06. 2019

Oznam o konaní verejnej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce MUDr. Daniely Kantárovej, PhD. v rámci habilitačného konania v študijnom odbore...

Akademický senát JLF UK podporuje vyhlásenie RVŠ a ŠRVŠ k...04. 06. 2019

Akademický senát JLF UK vyjadruje podporu Spoločnému vyhláseniu Rady vysokých škôl a Študentskej rady vysokých škôl.

Poškodenie pľúc – experimentálne modely30. 05. 2019

Pozvánka na vedeckú odbornú schôdzu SLM s názvom Poškodenie pľúc – experimentálne modely, ktorá sa uskutoční 5. 6. 2019 o 14.00 hod. vo Veľkej posluchárni...

Vyšlo májové číslo časopisu Naša univerzita30. 05. 2019

Prednáška nositeľa Nobelovej ceny, ktorého objav prepísal učebnice fyziky, fotopripomenka študentskej párty v Mlynskej doline, ktorou v máji pokračovali oslavy...

26. Výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti27. 05. 2019

5. - 7. 6. 2019, Aula Magna, JLF UK v Martine, Malá Hora 4A, Martin.

Obhajoby dizertačných prác24. 05. 2019

Oznámenia o obhajobách dizertačných prác v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo a v študijnom odbore chirurgia.

Lakeť z pohľadu ortopéda a traumatológa21. 05. 2019

Odborná schôdza SLM, ktorá sa uskutoční 29. 5. 2019 o 14.00 hod. vo Veľkej posluchárni – Univerzitná nemocnica Martin, ul. Kollárova 2.

Aký je prínos BioMedu pre rozvoj JLF UK Martin?20. 05. 2019

Seminár organizovaný pracoviskom Martinské centrum pre biomedicínu - Riaditeľstvo, ktorý sa bude konať dňa 30. 05. 2019 o 13.00 hod. v prednáškovej miestnosti...