Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Študentka Dominika Holubová získala 3. miesto na...01. 12. 2020

Už po 10-krát Lekárska fakulta Ostravskej univerzity zorganizovala Študentskú vedeckú konferenciu, ktorá sa zameriava na prezentáciu výsledkov vlastných...

Online webinár na tému plagiátorstvo, autorský zákon a...24. 11. 2020

Milé kolegyne a kolegovia, dovoľujeme si Vás pozvať na dve online prednášky/webináre na tému plagiátorstva, autorského zákona a správneho citovania, ktoré...

Online webinár na tému plagiátorstvo, autorský zákon a...24. 11. 2020

Milé kolegyne a kolegovia, dovoľujeme si Vás pozvať na dve online prednášky/webináre na tému plagiátorstva, autorského zákona a správneho citovania, ktoré...

Zasadnutie VR JLF UK 19. 11. 2020

Študent JLF UK Richard Ančic získal 3.miesto v súťaži o...12. 11. 2020

Richard Ančic, študent JLF UK, sa umiestnil na 3.mieste v súťaži o Cenu Daniela Tupého, organizovanej Filozofickou fakultou UK. Tento rok sa uskutočnil už...

Zasadnutie Etickej komisie JLF UK11. 11. 2020

Riadne zasadnutie Etickej komisie JLF UK je plánované na pondelok 14. decembra 2020.

Užitočné simulátory pre dištančnú výučbu pre študentov10. 11. 2020

Virtuálni pacienti, sonografické moduly či praktické cvičenia. Prinášame vám viacero možností ako skvalitniť dištančnú výučbu.