Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Doplňovacie voľby do Študentskej rady vysokých škôl SR12. 11. 2019

12. novembra 2019 od 8:00 do 13:00 hod. Zasadacia miestnosť Vedeckej rady JLF UK, Dekanát, 1. poschodie.

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce 11. 11. 2019

Oznam o konaní verejnej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce v rámci habilitačného konania MVDr. Soni Bálentovej, PhD. v odbore anatómia,...

Vedúci Ústavu telesnej výchovy JLF UK Jozef Šimeček...11. 11. 2019

V dňoch 2.- 8. septembra 2019 sa v lyžiarskom stredisku v Slovinskej Rogli, 1 500 m.n.m. odohrali Majstrovstvá Európy v Rádiovom orientačnom behu juniorov a...

Vianočná zbierka11. 11. 2019

pre deti z Detského domova a sociálnych služieb v Martine a v Necpaloch, pre deti hospitalizované na Klinike detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine, ...

Študentky JLF UK úspešne reprezentovali na konferencii ŠVOČ...11. 11. 2019

Vo Vedeckom parku Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, kde konferencia prebiehala v dňoch od 7. do 8. novembra 2019, sa podarilo uspieť aj študentkám...

Lekár – profesionálny vojak10. 11. 2019

Nábor Regrutačného strediska OS SR v Martine 25. novembra 2019 v Posluchárni A na ul. L. Novomeského 7A v Martine (vedľa Vysokoškolského internátu JLF UK).

Stretnutie s Mikulášom, čertom a anjelom v Biomede07. 11. 2019

5.12.2019 o 15:00 hod.

Adventná Viedeň07. 11. 2019

Pozvánka na zájazd dňa 7. decembra 2019.