Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Vianočný pozdrav dekanky JLF UK v Martine20. 12. 2020

Vianočný pozdrav pre študentov a zamestnancov Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine

Kurz Metodológie vedeckej práce 202111. 12. 2020

Kurz pre doktorandov dennej a externej formy štúdia - 27. a 28. januára 2021 vo veľkej prednáškovej miestnosti - Edukačné centrum (BioMed) JLF UK

MS Teams10. 12. 2020

Online výučba cez Microsoft Teams

Vyšlo 2. číslo časopisu Naša univerzita10. 12. 2020

Prečítajte si druhé číslo Našej univerzity v tomto akademickom roku.

Študenti a pedagógovia Univerzity Komenského ocenení...07. 12. 2020

Na základe návrhov dekaniek a dekanov fakúlt sa rektor Univerzity Komenského rozhodol udeliť Akademickú pochvalu za rok 2020 31 študentom a odovzdať Ďakovné...

Študentka Dominika Holubová získala 3. miesto na...01. 12. 2020

Už po 10-krát Lekárska fakulta Ostravskej univerzity zorganizovala Študentskú vedeckú konferenciu, ktorá sa zameriava na prezentáciu výsledkov vlastných...

Online webinár na tému plagiátorstvo, autorský zákon a...24. 11. 2020

Milé kolegyne a kolegovia, dovoľujeme si Vás pozvať na dve online prednášky/webináre na tému plagiátorstva, autorského zákona a správneho citovania, ktoré...

Online webinár na tému plagiátorstvo, autorský zákon a...24. 11. 2020

Milé kolegyne a kolegovia, dovoľujeme si Vás pozvať na dve online prednášky/webináre na tému plagiátorstva, autorského zákona a správneho citovania, ktoré...