Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Kalendár vzdelávacích aktivít na rok 201905. 12. 2018

Kalendár vzdelávacích aktivít v rámci programov ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na rok 2019

Obhajoba dizertačnej práce 04. 12. 2018

Obhajoba dizertačnej práce RNDr. Henriety DROBKOVEJ v študijnom programe chirurgia, dňa 18.12.2018 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti VR JLF UK (l. ...

Zasadnutie Akademického senátu JLF UK03. 12. 2018

10.12.2018 o 13:00 hod.

Predvianočný Olomouc a hrad Šternberk26. 11. 2018

jednodňový autobusový zájazd, 8. december 2018

Obhajoba dizertačnej práce 22. 11. 2018

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe normálna a patologická fyziológia.

Predaj nehnuteľnosti v k. ú. Martin a v k. ú. Mošovce20. 11. 2018

Predaj nehnuteľnosti v k. ú. Martin, obec Martin, okres Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299 a v k. ú. Mošovce, obec Mošovce, okres Turčianske Teplice,...

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce...20. 11. 2018

Oznam o konaní verejnej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce RNDr. Martina Kolíska, Dr.rer.nat. v rámci habilitačného konania v študijnom...

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce...20. 11. 2018

Oznam o konaní verejnej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce MUDr. Mateja Samoša, PhD. v rámci habilitačného konania v študijnom odbore...

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce...20. 11. 2018

Oznam o konaní verejnej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce MUDr. Juraja Miklušicu, PhD., CETC v rámci habilitačného konania v študijnom...

32. Slovenský a český neurologický zjazd20. 11. 2018

Jesseniova lekárska fakulta UK, Malá hora 4, Martin, 28. november - 1. december 2018