Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Imatrikulácia 201802. 10. 2018

26. október 2018, Aula Magna JLF UK

Doplňovacie voľby do AS UK 02. 10. 2018

22. október 2018, zasadacia miestnosť Vedeckej rady JLF UK od 08:00 hod. do 13:00 hod.

Voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK v Aula Magna02. 10. 2018

Voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK v Aula Magna, 15.11. 2018 o 13:00 hod.

Predstavenie kandidátov na funkciu dekana JLF UK v Aula...02. 10. 2018

Predstavenie kandidátov na funkciu dekana JLF UK v Aula Magna, 12.11. 2018 o 13:00 hod.

Dekanské voľno - Imatrikulácia 201802. 10. 2018

V súvislosti so slávnostnou imatrikuláciou udeľuje dekan JLF UK prof. MUDr. Ján Danko, CSc. študentom 1. ročníka JLF UK DEKANSKÉ VOĽNO na piatok 26. októbra...

Rektorské a dekanské voľno - Sviatok všetkých svätých 201802. 10. 2018

V súvislosti so Sviatkom všetkých svätých udeľuje dekan JLF UK prof. MUDr. Ján Danko, CSc. dekanské voľno na 31. októbra 2018 (streda) a rektor UK prof. RNDr....

XII. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie27. 09. 2018

Vedecká konferencia so zahraničnou účasťou, pod záštitou prof. MUDr. Jána DANKA, CSc. dekana JLF UK Martin, 18. – 19. 10. 2018 hotel TURIEC Martin.

Dva roky činnosti JIS na Klinike pneumológie a ftizeológie...26. 09. 2018

Pozvánka na vedeckú odbornú schôdzu SLM s názvom Dva roky činnosti JIS na Klinike pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM v Martine, ktorá sa uskutoční 3....

Výsledky volieb do AS JLF UK a ŠRVŠ26. 09. 2018

Výsledky volieb do AS JLF UK a ŠRVŠ zo dňa 26.9.2018

Ocenenia ankety TOP inovácie v zdravotníctve 201826. 09. 2018

Absolútnym víťazom ankety s najvyšším počtom hlasov sa stal Doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., prednosta Neurochirurgickej kliniky JLF UK a UNM.