Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

40. Študentská vedecká konferencia - výsledky02. 05. 2019

Výsledky ŠVK konanej 30. apríla 2019, Jesseniova lekárska fakulta Martin.

Obhajoby dizertačných prác v študijnom odbore pediatria30. 04. 2019

15. máj 2019 v presklenej miestnosti 1 Aula Magna (prízemie) Dekanát JLF UK Martin, Malá Hora 4A, 036 01 Martin.

Dni molekulovej patológie25. 04. 2019

platforma pre klinických a molekulových patológov, biológov, klinických pracovníkov a laborantov 23. – 24. 5. 2019 | Hotel Turiec, Martin

Úspech našich študentiek na medzinárodnej konferencii...25. 04. 2019

V dňoch 11.-12. apríla 2019 sa v priestoroch Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice konal 1. ročník medzinárodnej konferencie študentov...

Zasadnutie AS JLF UK25. 04. 2019

Dekanské voľno24. 04. 2019

V súvislosti s konaním 40. Študentskej vedeckej konferencie udeľuje dekanka JLF UK prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. aktívnym a registrovaným pasívnym...

Presná muška24. 04. 2019

Strelecká súťaž pre študentov a zamestnancov Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, 6. a 7. mája 2019

40. Študentská vedecká konferencia23. 04. 2019

30. apríl 2019, Jesseniova lekárska fakulta Martin

Začína sa 6. ročník národnej kampane Do práce na bicykli14. 04. 2019

Akcia prebieha v termíne od 1. mája 2019 do 31. mája 2019. Viac informácií nájdete na linke : www.dopracenabicykli.eu

Popoludnie s výnimočnými ženami13. 04. 2019

V krásnej Ladzianskeho posluchárni Lekárskej fakulty UK v Bratislave sme si pripomenuli zdravotnícky a ošetrovateľský rozmer Živeny a kam sa slovenské ženy...