Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Medikom roka 2019 sa stal Lukáš Weiss z JLF UK25. 03. 2019

Víťazom piateho ročníka súťaže Medik roka 2019, sa stal 25-ročný Lukáš Weiss študent Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine.

Výsledky druhého kola volieb do AS JLF UK22. 03. 2019

22. marec 2019, 7:00 – 12:00 hod., Malá prednášková miestnosť UNM, Kollárova 2, Martin

Zasadnutie AS JLF UK19. 03. 2019

25. marec 2019 o 13.00 hod.

III. Dni HIV infekcie19. 03. 2019

29.3. – 30.3.2019, Hotel Veľká Fatra, Turčianske Teplice, Spoločenská sála Maximilián

Obhajoby dizertačných prác13. 03. 2019

Oznámenie o obhajobách dizertačných prác v študijnom odbore dermatovenerológia, klinická farmakológia a lekárska, klinická a farmaceutická biochémia.

Výsledky volieb do zamestnaneckej časti AS12. 03. 2019

12. marec 2019, od 8.00 hod. do 13:00 hod., v zasadacej miestnosti VR JLF UK, 1. poschodie na Dekanáte JLF UK

Rektorské voľno12. 03. 2019

V súvislosti s konaním podujatia AMOSFEST v Bratislave udeľuje rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. rektorské voľno na 27. marca 2019 (streda) pre...

Prijímacie pohovory na doktorandské štúdium v AR 2019/202012. 03. 2019

Pokyny k prijímacím pohovorom na doktorandské štúdium pre AR 2019/2020

Informačný deň k rezidentskému štúdiu07. 03. 2019

11. marec 2019, informácie pre záujemcov o rezidentskú formu štúdia

Erasmus+: predĺženie prihlasovania na absolventskú stáž na...07. 03. 2019

Prihlasovanie je otvorené do 30. apríla 2019.