Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Zasadnutie VR JLF UK 19. 05. 2021

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné...12. 05. 2021

25. mája 2021 - MUDr. Michal URDA

Výsledky riadnych volieb do zamestnaneckej časti AS JLF UK 11. 05. 2021

Zápisnicu o výsledku hlasovania nájdete TU.

Výsledky doplňovacích volieb do študentskej časti AS JLF UK11. 05. 2021

Zápisnicu o výsledku hlasovania nájdete TU.

Zoznam kandidátov v doplňovacích voľbách do študentskej...06. 05. 2021

Zoznam kandidátov v doplňovacích voľbách do študentskej časti AS JLF UK konaných dňa 11.mája 2021.

Zoznam kandidátov v riadnych voľbách do zamestnaneckej...06. 05. 2021

Zoznam kandidátov v riadnych voľbách do zamestnaneckej časti AS JLF UK konaných dňa 11.mája 2021

Census 202106. 05. 2021

There is still an opportunity to participate in Census 2021 and submit your details by Monday, 31 May 2021.

The Slovak Accreditation Agency for Higher Education survey06. 05. 2021

You are invited to take part in a survey organised by the Slovak Accreditation Agency for Higher Education (SAAVS). The survey is aimed at all international...