Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Zasadnutie Etickej komisie JLF UK29. 03. 2021

Riadne zasadnutie Etickej komisie JLF UK je plánované na pondelok 29. marca 2021 o 11:00 hod.

Francúzsky štipendijný program MOGPA25. 03. 2021

Radi by sme vás informovali o možnosti získať štipendium na 12 mesačný pobyt vo Francúzsku pre mladých vedeckých pracovníkov (post doc - do 5 rokov po...

Nové číslo Bulletinu SAIA19. 03. 2021

Na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a...

Národný štipendijný program19. 03. 2021

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné,...

Ponuka školení pre vyučujúcich v rámci dištančnej výučby18. 03. 2021

Centrum informačných technológií pozýva na ďalšie školenia, ktoré Školiace stredisko pripravilo pre všetkých pedagógov UK na mesiac apríl.

PREČO PROTEST? SÉRIA PREDNÁŠOK V RÁMCI PROTESTU PROTI...10. 03. 2021

Bratislava, 10. marca 2021. Protest proti návrhu novely vysokoškolského zákona pokračuje.

Univerzita vstupuje do protestu04. 03. 2021

Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave a Predsedníctvo Akademického senátu UK v Bratislave vyhlasuje, že Univerzita Komenského v Bratislave vstupuje do...

Stanovisko z mimoriadneho zasadnutia AS JLF UK04. 03. 2021

Mimoriadne zasadnutie AS JLF UK sa uskutočnilo online v stredu 3.3.2021 o 14:30 hod.

Univerzita vstupuje do protestu01. 03. 2021

Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave a Predsedníctvo Akademického senátu UK v Bratislave vyhlasuje, že Univerzita Komenského v Bratislave vstupuje odo...

Riadne zasadanie AS JLF UK 28. 02. 2021

Riadne zasadanie AS JLF UK, 29. marec 2021 o 13.00 hod.