Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Výsledky volieb do študentskej časti AS JLF UK28. 02. 2019

Výsledky volieb do študentskej časti AS JLF UK, ktoré sa konali 28. februára 2019, od 8.00 hod. do 13:00 hod., v zasadacej miestnosti VR JLF UK, 1. poschodie...

Týždeň slovenských knižníc28. 02. 2019

4. – 10. marec 2019 20. ročník Týždňa slovenských knižníc pod spoločným mottom: KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH

Vyšlo februárové číslo časopisu Naša univerzita26. 02. 2019

Aktuálne informácie o najdôležitejších udalostiach uplynulých týždňov na Univerzite Komenského, zaujímavé rozhovory a správy o aktivitách a úspechoch našich...

Do sveta so štipendiom SAIA26. 02. 2019

Informačné podujatie o štipendijných programoch na študijné a výskumné mobility do zahraničia, 14. marec 2019, 10:00 – 12:00 hod., Kompetenčné centrum Malá...

Obhajoba dizertačnej práce 25. 02. 2019

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Soni URAMOVEJ, v študijnom prgrame gynekológia a pôrodníctvo, 11. marca 2019 o 9.45 hod, (pondelok) v presklenej...

Zasadnutie VR JLF UK25. 02. 2019

Zasadnutie VR JLF UK25. 02. 2019

Informačný deň k Rezidentskému štúdiu22. 02. 2019

11. marec 2019, informácie pre záujemcov o rezidentskú formu štúdia

Novozvolení prodekani JLF UK19. 02. 2019

Akademický senát Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine schválil na svojom zasadnutí dňa 18. februára 2019 návrhy dekanky JLF UK prof. MUDr. Andrey...

Zdravé obličky pre každého12. 02. 2019

22. marec 2019, Hotel Turiec Martin