Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Výzva na výberové konania v rámci Erasmus+ (do 29.2.2020)13. 12. 2019

Oddelenie pre európske programy a Erasmus+ vyhlasuje Výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium a stáž na akademický rok 2020/2021....

KRÁTKY ROZHOVOR S ABSOLVENTKOU REZIDENTSKÉHO ŠTÚDIA11. 12. 2019

MUDr. Marcela Konczová, všeobecná lekárka s vlastnou ambulantnou praxou v obci Pôtor, je úspešnou absolventkou rezidentského štúdia na Jesseniovej lekárskej...

Vianoce JLF UK Aula02. 12. 2019

Vedenie JLF UK pozýva zamestnancov na pracovné stretnutie 28. 11. 2019

Jeho účelom je informovať o aktuálnych otázkach a dianí na fakulte. Stretnutie sa uskutoční v stredu 4. decembra 2019 o 13:30 hod. v Aula Magna.