Aktuality

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe farmakológia30. 11. 2017

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce Mgr. Ivany SUN, ktorá sa uskutoční dňa 12. decembra 2017 o 11.30 hod, (utorok) v zasadacej miestnosti VR JLF UK (I....

Workshop - Škola funkčnej urológie29. 11. 2017

Srdečne Vás pozývame na pracovné stretnutie urológov a sestier pracujúcich v urológii, ktoré sa uskutoční v dňoch 1.12. – 2.12. 2017 v priestoroch Jesseniovej...

Vyšlo novembrové číslo časopisu Naša univerzita24. 11. 2017

Aktuálne informácie o najdôležitejších udalostiach uplynulých týždňov na Univerzite Komenského, zaujímavé rozhovory i správy o aktivitách a úspechoch našich...

Analýza dát zo štúdií typu prípad-kontrola pomocou...22. 11. 2017

Pozvánka na kurz Analýza dát zo štúdií typu prípad-kontrola pomocou logistickej regresie, ktorý sa bude konať dňa 29.11.2017 od 9.00 do 12.00 hod. v PC učebni...

Mikulášska zbierka22. 11. 2017

Martinský klub medikov organizuje zbierku hračiek, darčekov, farbičiek, hier, oblečenia, sladkostí a ďalších darčekov, ktorými spoločne potešíme detičky...

Výsledky doplňovacích volieb do AS JLF UK a ŠRVŠ21. 11. 2017

Výsledky doplňovacích volieb do AS JLF UK a ŠRVŠ, ktoré sa konali dňa 21. novembera 2017.

Aktuálne problémy pracovného lekárstva21. 11. 2017

Vedecká odborná schôdza SLM Aktuálne problémy pracovného lekárstva, ktorá sa uskutoční 29.11.2017 o 14.00 hod. vo Veľkej posluchárni Univerzitnej nemocnice...

Úspech našej študentky na Celostátní konferenci SVOČ20. 11. 2017

Úspech našej študentky na Celostátní konferenci SVOČ, ktorá sa konala v termíne 14. - 15. novembra 2017.

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce 15. 11. 2017

Oznam o konaní verejnej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce MUDr. Vladimíra Nosáľa, PhD., FESO v študijnom odbore 7.01.11 Neurológia

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce15. 11. 2017

Oznam o konaní verejnej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce MUDr. Emy Kantorovej, PhD. v študijnom odbore 7.01.11 Neurológia