Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce...20. 11. 2018

Oznam o konaní verejnej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce MUDr. Mateja Samoša, PhD. v rámci habilitačného konania v študijnom odbore...

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce...20. 11. 2018

Oznam o konaní verejnej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce MUDr. Juraja Miklušicu, PhD., CETC v rámci habilitačného konania v študijnom...

32. Slovenský a český neurologický zjazd20. 11. 2018

Jesseniova lekárska fakulta UK, Malá hora 4, Martin, 28. november - 1. december 2018

Súťaž na zhotovenie výročného loga JLF UK16. 11. 2018

Pravidlá súťaže na zhotovenie výročného loga Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.

JLF UK bude viesť prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.15. 11. 2018

Martin 15. novembra 2018: Akademický senát Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine zvolil na verejnom zasadnutí dňa 15. novembra 2018 za kandidátku na...

Zasadnutie VR JLF UK13. 11. 2018

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe pediatria 09. 11. 2018

Obhajoba dizertačnej práce MUDr. Miroslava REPKA, sa uskutoční 21. novembra 2018 o 13.00 hod, (streda), v zasadacej miestnosti Vedeckej rady JLF UK ,...

Prednáška doc. MUDr. Mareka Mráza, PhD., držiteľa ERC grantu09. 11. 2018

V BioMede privítame doc. MUDr. Mareka Mráza, PhD., držiteľa prestížneho ERC grantu. Prednáška sa bude konať dňa 16.11.2018 o 10.00 hod. v prednáškovej...

Dekanské voľno08. 11. 2018

V súvislosti s predstavovaním kandidátov na dekana JLF UK udeľuje dekan JLF UK prof. MUDr. Ján Danko, CSc. dekanské voľno pre zamestnancov a študentov JLF UK...

Syntéza vedy a praxe vo verejnom zdravotníctve08. 11. 2018

Pozvánka na na vedeckú odbornú schôdzu SLM s názvom Syntéza vedy a praxe vo verejnom zdravotníctve, ktorá sa uskutoční 14. 11. 2018 o 14.00 hod. vo Veľkej...