Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Mobil si držte od tela!02. 08. 2019

Článok v časopise SLOVENKA č 29/2019 o štvorici šikovných prvákov z našej fakulty, ktorý získali druhé miesto v prestížnej súťaži Veľvyslanectvo mladých.

X. Haľákove dni30. 07. 2019

vedecká konferencia, ktorá sa bude konať 10. – 11. októbra 2019 v hoteli Turiec v Martine

Obhajoby dizertačných prác18. 07. 2019

Oznámenie o obhajobách dizertačných prác.

Výsledky prijímacieho konania – posun čiary dňa 10.7.201911. 07. 2019

Komisia dekanky JLF UK dňa 10.7.2019 rozhodla o prijatí ďalších uchádzačov v poradí podľa úspešnosti v prijímacom konaní pre AR 2019/2020

Vyšlo júnové číslo časopisu Naša univerzita27. 06. 2019

Nové vedecké objavy našich vedcov, fotopripomienka Storočnice v botanickej záhrade pre zamestnancov univerzity, odporúčania pred letom a s ním spojenými...

Clinically relevant molecular testing of biopsies of...21. 06. 2019

3. - 4. september 2019, Kompetenčné centrum JLF UK, Malá Hora 4, 036 01 Martin

Do práce na bicykli 201920. 06. 2019

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine zvíťazila v 6. ročníku celoslovenskej kampane "Do práce na bicykli" v kategórii aktívna spoločnosť za rok 2019.

Veľvyslanectvo mladých20. 06. 2019

Dňa 10. júna 2019 sa v Bratislave konal 9. ročník súťaže s názvom „Veľvyslanectvo mladých“.

Výsledky prijímacieho konania pre AR 2019/202014. 06. 2019

Výsledky prijímacieho konania pre akademický rok 2019/2020 zverejnené dňa 14. 6. 2019 o 16,05 hod.

2. Martinská 3D live surgery12. 06. 2019

14. jún 2019, Martin, Aula Magna, Malá Hora 4A, 036 01 Martin