Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Videodokument

Medicína v Martine - štúdium pre život

Krátky videodokument o štúdiu na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine.