Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Vyšlo 3. číslo časopisu Naša univerzita26. 02. 2021

Prečítajte si tretie číslo Našej univerzity v tomto akademickom roku.

Výsledky volieb do AS JLF UK25. 02. 2021

Doplňovacie voľby do študentskej časti AS JLF UK , konané dňa 25. februára 2021.

Výmena identifikačných zamestnaneckých preukazov24. 02. 2021

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Univerzita Komenského pristúpila k výmene identifikačných zamestnaneckých preukazov. Všetkým zamestnancom UK budú postupne vydané...

Plán dovoleniek na rok 202124. 02. 2021

Dovoľujeme si upozorniť zamestnancov Jesseniovej lekárskej fakulty, aby nezabudli zaslať svoj Plán dovoleniek na rok 2021, v ktorom je potrebné navrhnúť...

Uznesenia Slovenskej rektorskej konferencie24. 02. 2021

UZNESENIA PRIJATÉ NA 97. ZASADNUTÍ SRK, KTORÉ SA KONALO DŇA 23. 2. 2021 V BRATISLAVE.

BULLETIN SAIA 2/202122. 02. 2021

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v...

ONLINE PREDSTAVENIE SND22. 02. 2021

Prijmite pozvanie Slovenského národného divadla na online predstavenie inscenácie Bál.

UNICA Študentská konferencia 202117. 02. 2021

Výzva na prihlásenie sa pre študentov magisterského a doktorandského stupňa štúdia (v čase konania konferencie), ktorí by mali záujem na konferencii za UK...