Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Univerzita Komenského má deväť nových profesorov11. 06. 2019

Dňa 11. júna 2019 prezident Slovenskej republiky (SR) Andrej Kiska vymenoval dovedna 37 nových profesorov. Medzi nimi sú aj deviati zástupcovia z Univerzity...

Priebežné výsledky prijímacích skúšok pre AR 2019/202010. 06. 2019

Priebežné výsledky prijímacích skúšok pre akademický rok 2019/2020.

Interdisciplinárna spolupráca v kožnej a slizničnej biopsii06. 06. 2019

Pozvánka na vedeckú odbornú schôdzu SLM s názvom Interdisciplinárna spolupráca v kožnej a slizničnej biopsii, ktorá sa uskutoční 12. 6. 2019 o 14.00 hod. vo...

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce...05. 06. 2019

Oznam o konaní verejnej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce RNDr. Michala Šimeru, PhD. v rámci habilitačného konania v študijnom odbore...

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce...05. 06. 2019

Oznam o konaní verejnej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce MUDr. Daniely Kantárovej, PhD. v rámci habilitačného konania v študijnom odbore...

Akademický senát JLF UK podporuje vyhlásenie RVŠ a ŠRVŠ k...04. 06. 2019

Akademický senát JLF UK vyjadruje podporu Spoločnému vyhláseniu Rady vysokých škôl a Študentskej rady vysokých škôl.

Poškodenie pľúc – experimentálne modely30. 05. 2019

Pozvánka na vedeckú odbornú schôdzu SLM s názvom Poškodenie pľúc – experimentálne modely, ktorá sa uskutoční 5. 6. 2019 o 14.00 hod. vo Veľkej posluchárni...

26. Výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti27. 05. 2019

5. - 7. 6. 2019, Aula Magna, JLF UK v Martine, Malá Hora 4A, Martin.

Obhajoby dizertačných prác24. 05. 2019

Oznámenia o obhajobách dizertačných prác v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo a v študijnom odbore chirurgia.