Aktuality

Úspech našej študentky na Celostátní konferenci SVOČ20. 11. 2017

Úspech našej študentky na Celostátní konferenci SVOČ, ktorá sa konala v termíne 14. - 15. novembra 2017.

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce 15. 11. 2017

Oznam o konaní verejnej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce MUDr. Vladimíra Nosáľa, PhD., FESO v študijnom odbore 7.01.11 Neurológia

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce15. 11. 2017

Oznam o konaní verejnej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce MUDr. Emy Kantorovej, PhD. v študijnom odbore 7.01.11 Neurológia

Verejná inauguračná prednáška 15. 11. 2017

Oznam o konaní verejnej inauguračnej prednášky doc. RNDr. Ivana Poliačeka, PhD. v rámci vymenúvacieho konania v študijnom odbore 7.01.27 Lekárska biofyzika

Zasadnutie AS JLF 15. 11. 2017

Návrh programu zasadania Akademického senátu JLF UK dňa 27.11.2017.

Obhajoby dizertačných prác v študijnom programe pediatria a...15. 11. 2017

Oznámenie o obhajobách dizertačných prác v študijnom programe pediatria a vnútorné choroby.

Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych...14. 11. 2017

Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov - DECEMBER 2017

Zasadnutie VR JLF UK 13. 11. 2017

Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie13. 11. 2017

Pozvánka na celoslovenský workshop Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, ktorý sa uskutoční 16.11.2017 o 11.00 hod., Aula Magna JLF UK, Malá Hora...

Syntéza vedy a praxe vo verejnom zdravotníctve09. 11. 2017

Pozvánka na vedeckú odbornú schôdzu SLM s názvom Syntéza vedy a praxe vo verejnom zdravotníctve, ktorá sa uskutoční 15. 11. 2017 o 14.00 hod. vo Veľkej...