Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Dermatohistopatológia v praxi20. 05. 2024

Pozvánka na vedeckú odbornú schôdzu Slovenskej lekárskej spoločnosti, Spolku lekárov v Martine a Ústavu patologickej anatómie JLF UK a UNM v Martine, s názvom...

Baťov kanál - jednodňový autobusový zájazd20. 05. 2024

Základná organizácia OZ pri JLF UK v Martine organizuje pre svojich členov, zamestnancov, rodinných príslušníkov, bývalých zamestnancov, priateľov i známych...

Rodovo podmienené násilie: úloha zdravotníckeho personálu16. 05. 2024

Ponúkame vám materiály na stiahnutie zo školenia Rodovo podmienené násilie – úloha zdravotníckeho personálu, organizované Jesseniovou lekárskou fakultou UK v...

Priebežné výsledky skúšky manuálnej zručnosti16. 05. 2024

k prijímaciemu konaniu pre AR 2024/2025 v študijnom programe zubné lekárstvo

1. miesto doktoranda JLF UK na medzinárodnej študentskej...16. 05. 2024

Doktorand Ústavu farmakológie JLF UK Mgr. Jozef Mažerik obsadil 1. miesto na medzinárodnej „XIV. Studentské vědecké konferenci Lékařské fakulty Ostravské...

Omphalus Martinensis16. 05. 2024

Prečítajte si najnovšie číslo časopisu Omphalus Martinensis, ktorého autormi sú študenti a študentky Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu pre majiteľov domových...15. 05. 2024

Pri príležitosti Svetového dňa vody 2024 si pracovníci Ústavu verejného zdravotníctva Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v...

UK patrí k najlepším 3,5 % univerzít sveta14. 05. 2024

Podľa rebríčka The Center for World University Rankings (CWUR) patrí Univerzita Komenského v Bratislave (UK) k top 3,5 % najlepších univerzít na svete. V...

Zasadnutie AS JLF UK13. 05. 2024

Pozvánka a návrh programu zasadnutia Akademického senátu JLF UK, ktoré sa uskutoční v pondelok 20. mája 2024 vo Veľkej zasadačke Vedeckej rady o 13:00 hod.

Zapojte sa do 11. ročníka kampane DO PRÁCE NA BICYKLI10. 05. 2024

Aj tento rok by sme Vás radi pozvali do 11. ročníka národnej kampane „DO PRÁCE NA BICYKLI“, ktorá sa bude konať v mesiaci jún 2024.