Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Prvý kurz medicínskeho vzdelávania na JLF UK v Martine24. 02. 2020

JLF UK pripravila v dňoch 10. - 11. februára 2020 pre svojich mladých učiteľov a doktorandov, ktorí uvažujú o povolaní učiteľa na lekárskej fakulte, dvojdňový...

Inauguračné konanie v odbore normálna a patologická...21. 02. 2020

Oznamujeme, že verejná inauguračná prednáška doc. RNDr. Pavla Švorca, CSc., vysokoškolského učiteľa z Ústavu lekárskej fyziológie LF UPJŠ v Košiciach, ktorá sa...

Habilitačné konanie v odbore zubné lekárstvo21. 02. 2020

Z dôvodu prijatých preventívnych opatrení Vedením Univerzity Komenského dňa 8.3.2020 k súčasnej situácii šírenia koronavírusu COVID-19 a vrcholiacej epidémie...

Na Jesseniovej lekárskej fakulte sa opäť stretli študenti...21. 02. 2020

Martin 21. februára (JLF UK v Martine) – Dva dni plné prednášok a workshopov, ale aj nadväzovanie spoluprác sú výsledkom tretieho ročníka Kongresu Slovenského...

V Martine budú odborníci rozoberať otázky využitia umelej...17. 02. 2020

Už vo štvrtok 20. februára sa v hoteli Turiec v Martine uskutoční medzinárodné sympózium na tému Využitie umelej inteligencie v medicíne a rádiológii.

Vyšlo tretie číslo časopisu Naša univerzita13. 02. 2020

Prečítajte si tretie číslo Našej univerzity v tomto akademickom roku, ktoré zachytáva nielen aktuálne dianie zo sveta Univerzity Komenského v Bratislave.

Štipendiá francúzskej vlády na rok 2020/202112. 02. 2020

Možnosť získania štipendia francúzskej vlády na študijný alebo vedecký pobyt vo Francúzsku (v angličtine alebo vo francúzštine).

XVII. Neuschlov deň – 7. február 202003. 02. 2020

Vedecko-odborné podujatie zamerané na onkologickú problematiku a varia, ktoré sa bude konať v priestoroch Veľkej posluchárne Univerzitnej nemocnice Martin.

Kurz medicínskeho vzdelávania31. 01. 2020

Harmonogram na 10. – 11. februára 2020.

Výzva na absolventskú stáž 28. 01. 2020

Radi by sme Vám oznámili že prihlášky na absolventskú stáž cez program Erasmus Plus je možné podávať do 31 marca 2020. Viac informácií ako postupovať pri...