Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Výsledky riadnych volieb do Študentskej rady VŠ SR11. 11. 2021

Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledky volieb do Študentskej rady vysokých škôl SR na volebné obdobie 2021 – 2024.

Dekanské voľno pre študentov JLF UK10. 11. 2021

16. november 2021 v súvislosti s protestom za slobodné univerzity.

Študentka Soňa Feješová získala 3. miesto na XI. ročníku...10. 11. 2021

Lekárska fakulta (LF) Ostravskej univerzity (OU) v Českej republike zorganizovala ďalší ročník Študentskej vedeckej konferencie, ktorej sa opäť zúčastnili...

STU, UK, RVŠ a ŠRVŠ spustili petíciu za zachovanie...10. 11. 2021

Slovenská technická univerzita, Univerzita Komenského, Rada vysokých škôl a Študentská rada vysokých škôl s podporou Klubu dekanov spustili petíciu za...

Zoznam kandidátov v riadnych voľbách do Študentskej rady...08. 11. 2021

Na volebné obdobie 2021-2024 - 11. novembra 2021.

Aktuálne informácie súvisiace s prerušením prezenčnej formy...05. 11. 2021

Situácia na 1. internej klinike JLF UK a UNM ani aktuálne neumožňuje zabezpečovať prezenčnú výučbu. Navyše sa k ním pridala aj Klinika pneumológie a...

Online týždeň vedy a techniky na JLF UK v Martine05. 11. 2021

Univerzita Komenského v Bratislave a Jesseniova lekárska fakulta v Martine srdečne pozývajú žiakov ZŠ, študentov SŠ, učiteľov, ako aj širokú verejnosť na...

Riadne voľby do Študentskej rady vysokých škôl27. 10. 2021

AS UK uznesením č. 44/20.10.2021 vyhlásil riadne voľby do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2021 – 2024.

Spoločné vyhlásenie Vedenia JLF UK a Predsedníctva...27. 10. 2021

Vedenie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave (JLF UK) a Predsedníctvo Akademického senátu JLF UK v Martine (AS JLF UK)...

Rektori požadujú stiahnuť novelu zákona o vysokých školách...26. 10. 2021

Dňa 26. októbra 2021 sa uskutočnilo zasadnutie rozšíreného prezídia SRK za účasti členov kontaktnej skupiny pre novelizáciu vysokoškolskej legislatívy.