Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

The 3rd International Conference of Pharmaceutical and...07. 09. 2020

24.-26.9.2020 - 3. medzinárodná konferencia farmaceutických a lekárskych vied, ktorá prebehne online a je určená pre širokú odbornú verejnosť.

Oznámenia o obhajobách dizertačných prác02. 09. 2020

Priebežne aktualizované

COVID-19 – doplňujúce informácie31. 08. 2020

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal štyri nové opatrenia pri ohrození verejného zdravia.

Opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-1928. 08. 2020

Všetky dôležité informácie pre študentov i zamestnancov

Online štúdium24. 08. 2020

Portál na podporu dištančného vzdelávania na našej fakulte.

Do práce na bicykli 202021. 08. 2020

Zapojte sa do 7. ročníka národnej kampane Do práce na bicykli.

Informačný pohovor pre zaradenie do rezidentského štúdia21. 08. 2020

8. september 2020, 13.00 hod

Dotazník spokojnosti pre špecialistov aj lekárov v...17. 08. 2020

Vážená pani doktorka, Vážený pán doktor, dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý pre Vás pripravilo Ministerstvo zdravotníctva SR s...

Akreditácia nových špecializačných študijných programov pre...23. 07. 2020

Rádiológia, Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

Zverejnenie štúdie uskutočniteľnosti k dopytovej výzve so...21. 07. 2020

Univerzita Komenského v Bratislave ako žiadateľ v rámci dopytovej výzvy OPII-2020/7/11-DOP so zameraním Moderné technológie sprístupňuje na verejné...