Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Vedenie JLF UK pozýva zamestnancov na pracovné stretnutie 28. 11. 2019

Jeho účelom je informovať o aktuálnych otázkach a dianí na fakulte. Stretnutie sa uskutoční v stredu 4. decembra 2019 o 13:30 hod. v Aula Magna.

Adventné stretnutie 201928. 11. 2019

Milé kolegyne, kolegovia, pozývam Vás na adventné stretnutie zamestnancov, ktoré sa uskutoční 9. decembra 2019 o 13.00 hod. v Aula Magna.

Informačný pohovor pre zaradenie do rezidentského štúdia28. 11. 2019

Účasť na pohovore je prvým krokom k rezidentskému štúdiu, ktorým sa po jeho úspešnom absolvovaní zaregistrujete ako záujemca o zaradenie do štúdia

Traja vedci z UK získali Cenu za vedu a techniku. Jedným z...27. 11. 2019

Ceny za vedu a techniku si za rok 2019 prevzali traja vedci z UK. Tibor Katriňák z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, Michal Mego z Lekárskej fakulty...

Dekanské voľno – 26.11.201925. 11. 2019

V súvislosti s konaním národného konventu o EÚ – MY SME EÚ.

Prezentácia Hi-Tech ultrasonografického simulátora v...25. 11. 2019

Prezentácia U/S Mentor – Simbionix (kardio, gynekolocký a abdominálny modul) bude prebiehať v priestoroch Simulačného výučbového centra JLF UK dňa 27. novembra...

My sme EU25. 11. 2019

Podujatie s otvorenou diskusiou o úlohách, prioritách a budúcnosti EÚ a pôsobenia SR v nej. V Martine dňa 26. novembra 2019 o 14.00 hod. v Aula Magna.

Zasadnutie AS JLF UK18. 11. 2019

Vzdelávam sa na Slovensku – prečo tu zostať aj pracovať?...14. 11. 2019

Ak sa chcete dozvedieť viac, príďte na informačné stretnutie zo zástupcami samosprávnych krajov nášho regiónu.