Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Otvárame druhú výzvu mobilitného programu SASPRO 204. 05. 2021

Slovenská akadémia vied v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave pokračuje v boji proti odlivu...

Máme za sebou 42. Študentskú vedeckú konferenciu 202130. 04. 2021

Historicky prvá online konferencia ŠVOČ na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine, na ktorej sa odprezentovalo 14 prednášok rozdelených do dvoch sekcií. ...

Podcast Jessenius – Pichni si! (miniséria o očkovaní)30. 04. 2021

Aké sú najčastejšie opakujúce sa hoaxy o očkovaní a prečo treba počúvať rady lekárov? Vypočujte si rozhovor s profesorkou MUDr. Henrietou Hudečkovou, PhD., MPH.

VYŠLO 4. ČÍSLO ČASOPISU NAŠA UNIVERZITA30. 04. 2021

Prečítajte si štvrté číslo Našej univerzity v tomto akademickom roku.

Nenechajte si ujsť 42. Študentskú vedeckú konferenciu21. 04. 2021

28.04.2021 o 8:30 hod. prostredníctvom MS TEAMS.

Zasadnutie AS JLF UK 20. 04. 2021

Voľby do AS JLF UK20. 04. 2021

Riadne voľby do zamestnaneckej časti AS JLF UK. Doplňovacie voľby do študentskej časti AS JLF UK.

Obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania19. 04. 2021

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že napriek postupnému uvoľňovaniu epidemiologických opatrení, na základe v piatok prijatého a zverejneného uznesenia vlády SR...

Dňa 17. apríla si oficiálne pripomíname Svetový deň...16. 04. 2021

Na Slovensku existujú dve veľké centrá venujúce sa krvácavým ochoreniam. Národné hemofilické centrum v Bratislave a Národné centrum hemostázy a trombózy v...