Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Online forma štátnej skúšky - 24. týždeň26. 05. 2020

Živé audio prenosy zo štátnych skúšok na JLF UK v Martine

Zasadnutie VR JLF UK26. 05. 2020

25.6.2020 o 10.00 hod.

Rezidentské štúdium26. 05. 2020

Možnosti, podmienky a výhody

ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov26. 05. 2020

Úprava priebehu a hodnotenia ďalšieho vzdelávacia zdravotníckych pracovníkov

Webinár Valčianske CORONA nástrahy15. 05. 2020

V mene vedenia Kliniky detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM Vás týmto srdečne pozývame na webinár Valčianske CORONA nástrahy ktorý sa...

Zborník ŠVOČ 12. 05. 2020

Zborník 41. ročníka Študentskej vedeckej konferencie 2020