Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Zasadnutie VR JLF UK14. 09. 2021

Do práce na bicykli – odovzdanie diplomu a slávnostnej torty14. 09. 2021

Mesto Martin sa v celoslovenskej súťaži s názvom Do práce na bicykli umiestnilo na 1. mieste a výraznou mierou k tomu prispela aj naša Jesseniova lekárska...

Zoznám sa s UK - online stretnutie s prvákmi13. 09. 2021

Školiace stredisko CIT UK organizuje pre všetkých študentov prvého ročníka online stretnutie, na ktorom sa dozvedia nielen základné informácie o UK.

Ponuka školení v MS Teams a Moodle10. 09. 2021

Centrum informačných technológií UK pozýva na online školenia, ktoré organizuje pre pedagógov a študentov prvého ročníka.

Organizácia štúdia – režim OTP10. 09. 2021

Nakoľko na včerajšom zasadnutí vláda SR svojím uznesením č. 501 z 8. septembra 2021 zaradila s účinnosťou od 13. septembra 2021 okres Martin podľa aktuálnej...

Akcia Rakúsko-Slovensko: otvorenie výzvy na podávanie...09. 09. 2021

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci programu Akcia Rakúsko–Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie...

Zasadnutie Etickej komisie JLF UK07. 09. 2021

Riadne zasadnutie Etickej komisie JLF UK je plánované na pondelok 27. septembra 2021 (predbežne o 13:00 hod).

SAIA výzva 2021/2022207. 09. 2021

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie...