Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Retenčné testy v AR 2018/201924. 09. 2018

Oznam o konaní retenčných testov v AR 2018/2019

Zoznam kandidátov pre doplňovacie voľby do AS JLF UK a ŠRVŠ21. 09. 2018

Zoznam kandidátov pre doplňovacie voľby do AS JLF UK a ŠRVŠ, ktoré sa budú konať 26. september 2018.

Vedecká odborná schôdza SLM20. 09. 2018

Pozvánka na vedeckú odbornú schôdzu SLM, ktorá sa uskutoční 26. 9. 2018 o 14.00 hod. vo Veľkej posluchárni – Univerzitná nemocnica Martin, ul. Kollárova 2.

Univerzita Komenského má deväť nových profesorov20. 09. 2018

Prezident SR Andrej Kiska v stredu 19. septembra 2018 vymenoval päťdesiatpäť nových profesorov a profesoriek vysokých škôl. Deväť z nich pôsobí na Univerzite...

AmosFest 2018 – študentská tradícia univerzity pokračuje18. 09. 2018

24. - 26. september 2018 (pondelok - streda), Mlynská dolina, Bratislava

Rektorské voľno14. 09. 2018

V súvislosti s konaním podujatia AMOSFEST v Bratislave udeľuje rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektorské voľno na 26. septembra 2018 (streda) do...

Zasadnutie VR JLF UK11. 09. 2018

Aktuality v rezidentskom štúdiu06. 09. 2018

Pre záujemcov o rezidentské štúdium v odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria na JLF UK v Martine

Rozvrhy pre AR 2018/201905. 09. 2018

Rozvrhy pre akademický rok 2018/2019

prof. Andrea Fleig, PhD. - University of Hawaii Cancer...05. 09. 2018

Prednáška sa bude konať dňa 11.9.2018 o 10.00 hod. v prednáškovej miestnosti Teoretických ústavov Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Malá Hora 4, Martin.