Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Zasadnutie VR JLF UK 19. 11. 2020

Študent JLF UK Richard Ančic získal 3.miesto v súťaži o...12. 11. 2020

Richard Ančic, študent JLF UK, sa umiestnil na 3.mieste v súťaži o Cenu Daniela Tupého, organizovanej Filozofickou fakultou UK. Tento rok sa uskutočnil už...

Zasadnutie Etickej komisie JLF UK11. 11. 2020

Riadne zasadnutie Etickej komisie JLF UK je plánované na pondelok 14. decembra 2020.

Užitočné simulátory pre dištančnú výučbu pre študentov10. 11. 2020

Virtuálni pacienti, sonografické moduly či praktické cvičenia. Prinášame vám viacero možností ako skvalitniť dištančnú výučbu.

Voľný prístup do databázy 5minuteconsult09. 11. 2020

Databáza je určená lekárom a študentom lekárskych fakúlt na získavanie najnovších poznatkov z medicíny.

Súťaž o Cenu Daniela Tupého 2020 pozná svojich víťazov09. 11. 2020

Tento rok sa uskutočnil už desiaty ročník súťaže o Cenu Daniela Tupého. Bol pripomenutím si smutného 15. výročia zavraždenia študenta odboru filozofia na...

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 04. 11. 2020

17. ročník udalosti združujúcej cez stovku vzdelávacích, zábavných a popularizačných podujatí po celom Slovensku, Týždeň vedy a techniky (TVT), sa uskutoční...

Posunutie termínu volieb do AS28. 10. 2020

Posunutie termínov doplňovacích volieb do študentskej časti AS JLF UK

Študent Jesseniovej lekárskej fakulty vyhral prvé miesto na...23. 10. 2020

Richard Ančic – študent 2. ročníka Všeobecného lekárstva Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine vyhral prvé miesto na Medzinárodnej olympiáde anglického...