Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

16. Vedecká konferencia doktorandov16. 10. 2019

22. októbra v zasadacej miestnosti Vedeckej rady JLF UK v Martine

2. výzva na výberové konania na mobility Erasmus+15. 10. 2019

Štúdium na letný semester v akademickom roku 2019/2020

Mimoriadne zasadnutie AS JLF UK14. 10. 2019

15.10.2019 o 14:00

Dekanské voľno10. 10. 2019

Imatrikulácia – 18.10.2019

Koncert Musica Temporis04. 10. 2019

V rámci osláv 50. výročia samostatnosti JLF UK Martin vás pozývame na koncert Musica Temporis v Martine.

Výsledky volieb do AS UK a AS JLF UK02. 10. 2019

Výsledky volieb do AS UK a AS JLF UK, ktoré prebehli 2. októbra 2019.

Všeobecné voľby do AS UK a Doplňovacie voľby do AS JLF UK02. 10. 2019

Všeobecné voľby do AS UK a Doplňovacie voľby do AS JLF UK sa budú konať dňa 2. októbra 2019.