Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Zasadnutie VR JLF UK 15. 11. 2021

Slávnostné udeľovanie verejných uznaní mesta Martin 2021...15. 11. 2021

V rámci Slávnostného udeľovania verejných uznaní mesta Martin za rok 2021, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Slovenského komorného divadla v piatok 12....

ONLINE XXVII. Martinský bioptický seminár SD-IAP12. 11. 2021

Slovenská divízia Medzinárodnej akadémie patológie, Slovenská spoločnosť patológov a Ústav patologickej anatómie JLF UK s UNM Vás srdečne pozývajú na XXVII....

MEFANET 2021 (23. - 24. novembra 2021) v Brne12. 11. 2021

Organizačný výbor konferencie opäť pripravuje program, v rámci ktorého bude okrem iného možné navštíviť Simulačné centrum Masarykovej univerzity, zúčastniť sa...

Výsledky riadnych volieb do Študentskej rady VŠ SR11. 11. 2021

Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledky volieb do Študentskej rady vysokých škôl SR na volebné obdobie 2021 – 2024.

Dekanské voľno pre študentov JLF UK10. 11. 2021

16. november 2021 v súvislosti s protestom za slobodné univerzity.

Študentka Soňa Feješová získala 3. miesto na XI. ročníku...10. 11. 2021

Lekárska fakulta (LF) Ostravskej univerzity (OU) v Českej republike zorganizovala ďalší ročník Študentskej vedeckej konferencie, ktorej sa opäť zúčastnili...

STU, UK, RVŠ a ŠRVŠ spustili petíciu za zachovanie...10. 11. 2021

Slovenská technická univerzita, Univerzita Komenského, Rada vysokých škôl a Študentská rada vysokých škôl s podporou Klubu dekanov spustili petíciu za...

Zoznam kandidátov v riadnych voľbách do Študentskej rady...08. 11. 2021

Na volebné obdobie 2021-2024 - 11. novembra 2021.